EMiGRA 2016 – nabór filmów na konkurs

Do 14 października trwa nabór filmów na Festiwal Filmów Emigracyjnych EMiGRA.

EMiGRA – festiwal, który łączy

EMiGRA jest festiwalem filmów o szeroko rozumianej tematyce emigracyjnej. Wydarzenie łączy wszystkich żyjących poza granicami kraju, przekraczających konkretne i symboliczne granice. Podstawą festiwalu są filmy realizowane przez Polaków mieszkających za granicą oraz filmy o Polakach żyjących poza granicami niezależnie od narodowości ich twórców.

Tematyka festiwalu i konkurs

Na festiwal EMiGRA 2016 mogą być zgłaszane filmy poruszające szeroko rozumianą problematykę emigracyjną. Na konkurs EMiGRA 2016 mogą być zgłaszane filmy dokumentalne, krótkometrażowe, animowane oraz fabularne (bez ograniczeń czasowych) zrealizowane przez filmowców profesjonalistów i amatorów wyprodukowane po 1 stycznia 2010 roku. Filmy w konkursie oceniać będzie międzynarodowe jury. Nagrodami w konkursie są wyjazdy studyjne w Polsce oraz za granicę.

Termin zgłaszania filmów

Filmy można zgłaszać do dnia 14 października 2016 roku. Zgłoszenia filmu na festiwal można dokonać poprzez stronę internetową: www.emigra.com.pl (zakładka konkurs), podając link do filmu lub przesyłając wersję przeglądową filmu – preview version – wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia bezpośrednio na adres:

Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych za Granicą „WZ”

ul. St. Kostki Potockiego 10/16

02-958 Warszawa                                                                                                                                    

Festiwal Filmów Emigracyjnych EMiGRA odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2016 roku w Warszawie.

Informacja prasowa 

01.08.2016