Eurodoc 2016 – przedłużono termin naboru

Około 30 europejskich i międzynarodowych producentów spotka się w Gdyni, na pierwszej sesji programu Eurodoc 2016. Podczas sesji, odbędzie się regionalny warsztat, oferujący grupie od 10 do 12 filmowców pełen udział w seminarium Eurodoc.

Szkolenie dla producentów i reżyserów filmów dokumentalnych 

Zostanie wybranych 12 dokumentalnych projektów polskich reżyserów i producentów, którzy będą mieli możliwość pracy nad developmentem swoich filmów z zagranicznym ekspertem – opiekunem, dedykowanym do pracy w tej grupie. Szkolenie obejmować będzie analizę projektów, ich spójności, ocenę scenariuszy i pozycjonowanie na rynku filmowym. Będzie także okazją do nawiązania kontaktów z europejskimi i międzynarodowymi producentami, biorącymi udział w Eurodoc 2016.

Najważniejszym celem Eurodoc jest rozwój projektu dokumentalnego przeznaczonego na międzynarodowy rynek. Sesja w Gdyni będzie poświęcona analizie scenariusza i strategii developmentowej, analizie spójności projektu. 

Gdynia, 29 lutego – 5 marca 2016

W ciągu jednego tygodnia, w Gdyńskim Centrum Filmowym, zorganizowane będą dwie, ogólnodostępne dla widzów, projekcje filmów dokumentalnych, połączone z case studies ich produkcji i wyników dystrybucyjnych. Profesjonaliści z Trójmiasta i całej Polski są zaproszeni do udziału w tych pokazach i spotkaniach z uczestnikami Eurodoc oraz ekspertami zaproszonymi do udziału w sesji.

Zgłoszenia

Wypełnione i podpisane formularze rejestracyjne, wraz z załącznikami, muszą być odesłane do 24 stycznia 2016 włącznie, na adres: eurodoc@wanadoo.fr.

Aplikacja (w języku angielskim) musi zawierać: 

 • Synopsis & Treatment
 • Budżet & Plan finansowania
 • CV reżysera projektu, CV producenta & profil firmy *
 • Wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny *
 • DVD lub link Vimeo wcześniejszego filmu reżysera projektu

*  Aplikujący uczestnicy – reprezentanci instytucji filmowych (bez projektu), dołączają tylko załączniki oznaczone gwiazdką

Profil uczestników:

 • Producenci
 • Dyrektorzy zarządząjący firm produkcyjnych
 • Kierownicy produkcji
 • Reżyserzy
 • Dyrektorzy instytucji finansujących produkcję filmów dokumentalnych

Dodatkowe informacje

Koszty pedagogiczne udziału w szkoleniu, jak i 70% kosztów zakwaterowania i wyżywienia, są pokryte dzięki wsparciu partnerów Eurodoc 2016. Uczestnicy pokrywają 30% kosztów oraz koszty podróży do Gdyni.

Kadra pedagogiczna Eurodoc:

 • Heino Deckert, producent, Ma.Ja.De (Niemcy), lider grupy anglojęzycznej
 • Matthieu Belghitti, producent, What’s Up Films (Francja), lider grupy francuskojęzycznej

Sesja odbędzie się dzięki wsparciu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni (PFF).

Na podstawie informacji prasowej

17.12.2015