Europejski Festiwal Filmowy "Integracja Ty i Ja"

Do 1 lipca trwa nabór filmów na 10. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, który odbędzie się w dniach 3-7 września. Tematem przewodnim tegorocznej imprezy będzie „Film sztuka otwarta”. Festiwal jest współfinansowany przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Terapeutyczna rola kina

W tym roku organizatorzy festiwalu „Integracja Ty i Ja” szczególną uwagę poświęcą terapeutycznej roli, jaką może pełnić kinematografia. Głównym punktem programu będzie konkurs na najlepsze filmy poruszające problematykę niepełnosprawności. Będą one oceniane w trzech kategoriach: filmy fabularne, filmy dokumentalne i filmy amatorskie. Najlepszy film festiwalu wybierze publiczność.

Zgłoszenia do 1 lipca

 

Do tegorocznego konkursu można zgłaszać produkcje zrealizowane w latach 2010-2013. Szczegółowe wymagania techniczne znajdują się w regulaminie. Do zaprezentowania swojego dorobku organizatorzy zapraszają również filmowców – amatorów. Filmy amatorskie powinny być zrealizowane przez osoby niepełnosprawne lub przy ich znaczącym udziale. Długość filmu amatorskiego nie może przekroczyć 10 minut. O zakwalifikowaniu obrazów do konkursu zdecyduje komitet selekcyjny.

 

Jury festiwalu

 

Najlepsze filmy w swoich kategoriach otrzymają nagrody – statuetki Motyl 2013 przyznane przez jury festiwalu. W tym roku filmy oceniać będą: Andrzej Fidyk (przewodniczący), Joanna Frydrych, Wojciech Malajkat i Philip Lornac. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej festiwalu: www.integracjatyija.pl. Kopię filmu z kartą zgłoszenia należy wysłać na adres:

 

Biuro Organizacyjne

Europejskiego Festiwalu Filmowego

Integracja Ty i Ja

Plac Polonii 1

75-415 Koszalin

 

Na podstawie informacji prasowej opracowała Marta Sikorska

03.06.2013