Europejski Konkurs Filmów o Przedsiębiorczości - edycja 2010

Komisja Europejska zachęca przedsiębiorców będących miłośnikami sztuki filmowej do wykazania się kreatywnością i umiejętnościami przy produkcji krótkiego wideoklipu, będącego odpowiedzią na następujące pytania: O co chodzi w przedsiębiorczości? Co mogłoby zachęcić ludzi do wkroczenia na drogę przedsiębiorczości? Co mogłoby zniszczyć stare uprzedzenia i zaproponować nową wizję przedsiębiorczości?

Komisja Europejska przyznaje nagrody w trzech następujących kategoriach:

„Przedsiębiorczość – Inny sposób na życie”
„Przedsiębiorczość – Wyzwania i satysfakcje”
„Przedsiębiorczość – Droga ku przyszłości”

Twórcy zwycięskich filmów w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody w wysokości 3 333 €, zdobywcom drugiego miejsca zostanie przyznana nagroda w wysokości 2 222 €, a laureaci trzeciego miejsca otrzymają 1 111 €. Każda nagroda zostanie uiszczona w postaci jednorazowej wypłaty, bez uwzględnienia kosztów produkcji filmów tudzież innych wydatków.

Spośród uczestników konkursu niebędących zdobywcami jednej z dziewięciu powyższych nagród zostanie wyłonionych pięciu „laureatów specjalnych”, a dla każdego z nich przewidziano nagrodę w wysokości 555 €. Nagrody specjalne są zastrzeżone dla osób w wieku 25 lat i poniżej.

Więcej informacji znaleźć można na stronie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_pl.htm

 

W konkursie wziąć udział mogą: Wszystkie osoby fizyczne lub prawne będące obywatelami lub rezydentami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub osoby na stałe zamieszkałe w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze, Albanii, Serbii, Turcji lub Izraelu.

Twórcy najlepszych filmów zostaną zaproszeni na uroczystą ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się 25 maja 2010 r. w Brukseli w ramach europejskiego tygodnia promującego małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Termin składania prac upływa 9 kwietnia 2010 r.

 

Informacja organizatorów

12.01.2010