Ex Oriente Film - dla dokumentalistów. Zgłoszenia do 1 lutego

Ex Oriente Film to program szkoleń i warsztatów dla twórców projektów dokumentalnych z Europy Środkowej i Wschodniej. W czasie kilku sesji w ciągu roku reżyserzy i producenci pracują nad rozwojem swojego projektu, korzystając z rad znanych europejskich producentów, reżyserów, ekspertów od rynku filmowego. Sesje obędą się w marca, czerwcu i październiku 2010 r.

 

Uczestnicy programu będą też mieli szansę przedstawić swój projekt w czasie East European Forum, spotkania z nadawcami telewizyjnymi z Europy Zachodniej i Ameryki.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 lutego 2010.

Za udział w programie trzeba zapłacić 1 150 euro (opłata obejmuje zakwaterowanie i posiłki w czasie trzech spotkań warsztatowych dla 1-2 osób).

Uczestnicy z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii mogą się ubiegać o stypendium na pokrycie części kosztów, ale tylko, jeśli nie mają możliwości uzyskania takiego stypendium w swoim kraju.

W każdym spotkaniu musi brać udział producent i reżyser danego projektu. Uczestnicy muszą znać biegle angielski.

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://dokweb.net/en/ex-oriente-film/

 

Kontakt: Ivana Miloševič (ivana@dokweb.net), Hana Rezková (hanka@dokweb.net).

Institute of Documentary Film (IDF) Školská 12, Prague 1, 110 00 Czech Republic.

11.12.2009