Festiwal Filmów Archeologicznych - nabór

Organizatorzy Festiwalu Filmów Archeologicznych w Krakowie zapraszają do nadsyłania filmów.

 

Festiwal posiadać będzie formułę otwartą. Oznacza to, że przyjmowane będą filmy o tematyce archeologicznej – o charakterze naukowym, popularno-naukowym, dokumentalnym, także animowane. Nadsyłać można filmy o dowolnej długości, zrealizowane w języku polskim.

 

Zgłaszane filmy należy przesłać w formacie dvd. Biuro festiwalu wybierze Jury, złożone z archeologów, dziennikarzy i filmowców, które zakwalifikuje filmy do uczestnictwa w pokazie oraz dokona ich oceny.

 

Termin nadsyłania filmów – 15 października 2010 r. Przy zgłoszeniu filmu pobierana jest opłata manipulacyjna w wys. 60 zł., wpłacana na konto Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Tegoroczny festiwal będzie pokazem polskich produkcji, które w ciągu ostatnich lat zostały zrealizowane na wykopaliskach prowadzonych przez polskich naukowców, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkową atrakcją festiwalu będzie pokaz kilku filmów-laureatów innych europejskich festiwali filmów archeologicznych. Miejscem festiwalu jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

 

Jak zaznaczają organizatorzy festiwalu: – Licząc na odzew polskiego środowiska archeologicznego i filmowego serdeczne wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w naszym festiwalu. W przypadku powodzenia imprezy planujemy jej kontynuację (w cyklu dwuletnim), już w wymiarze międzynarodowym.

 

Tegoroczna, pierwsza edycja festiwalu odbędzie się w dniach 15-19 listopada.

 

Więcej o programie imprezy: www.ma.krakow.pl.

 

Informacja prasowa

20.07.2010