Festiwal Filmowy „Czerwiec ’76” – zgłoszenia

Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria zapraszają do udziału w Festiwalu Filmowym „Czerwiec ’76”.

Festiwal Filmowy „Czerwiec ’76”

Projekt festiwalu zakłada prezentację najciekawszych produkcji fabularnych i dokumentalnych, ukazujących takie wartości jak: solidarność, tolerancja, poszanowanie praw i wolności człowieka – człowiek ponad podziałami politycznymi.

W ramach programu festiwalu przewidziano:

  • wstępną selekcję zgłoszonych filmów dokonaną przez kapitułę festiwalową,
  • prezentacje filmów do oceny kapituły konkursowej i publiczności,
  • ogłoszenie wyników i wręczenie pierwszej nagrody (statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł) oraz dwóch wyróżnień,
  • po zakończeniu gali wręczenia nagród finansowych i wyróżnień odbędzie się projekcja pełnometrażowego filmu fabularnego poprzedzona spotkaniem z gościem specjalnym,
  • każdy z uczestników otrzyma dokument poświadczający zgłoszenie filmu do festiwalu.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia udziału

Do prezentacji filmów na Festiwalu komisja konkursowa przyzna nominacje wybranym filmom w kategoriach: film dokumentalny (max. 45 min.) oraz dokument fabularyzowany (max. 45 min.). Zgłoszony film powinien być wyprodukowany po 2011 r. i nie mogą to być filmy zgłoszone na Festiwal Filmowy „Czerwiec ’76” w latach ubiegłych.

Kolejne etapy konkursu:

  • składanie zgłoszeń i materiałów do dnia 25.05.2016 r.,
  • preselekcja mająca na celu wyłonienie filmów w finale konkursu do dnia 31.05.2016 r.,
  • finał konkursu Festiwalu Filmowego „Czerwiec’76” 9-11.06.2016 r.

Kontakt do organizatorów: poczta@laznia-radom.pl.

Na podstawie informacji prasowej

12.04.2016