Festiwal HumanDoc czeka na filmy

Trwa nabór filmów na 2. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDoc „Globalny Rozwój w Kinie”, który odbędzie się w Warszawie w dniach 12-17 listopada 2011.

 

Celem imprezy jest prezentacja kina z całego świata przedstawiającego rzeczywistość, życie codzienne i sytuację społeczną w krajach rozwijających się, a także pomoc niesioną tym społeczeństwom przez państwa rozwinięte organizacje międzynarodowe i pozarządowe.

Organizatorzy festiwalu zapraszają polskich filmowców zainteresowanych tematyką międzynarodową do zgłaszania swoich filmów, zrealizowanych w ostatnich pięciu latach, poruszających szeroko rozumianą tematykę globalnego rozwoju, które uwrażliwiają na niesprawiedliwość społeczną, stawiają ważne pytania o prawa człowieka i skłaniają do refleksji nad sensem i sposobami niesienia pomocy innym.

 

Na festiwal można przysyłać obrazy dotyczące różnych aspektów globalnego rozwoju, takich jak:

  • współzależność Globalnej Północy i Globalnego Południa
  • tematyka określona w Milenijnych Celach Rozwoju ONZ
  • problemy krajów rozwijających się
  • przykłady pomocy niesionej przez państwa rozwinięte, organizacje międzynarodowe i pozarządowe – zarówno te pozytywne, jak i te, które nie zakończyły się sukcesem.
  • kampanie/reklamy społeczne kierowane do społeczeństw krajów rozwijających, dotyczące np. problemów Milenijnych Celów Rozwoju ONZ, jak AIDS/HIV, aktywizacja zawodowa kobiet, edukacja itp.

Gala wręczenia nagród zostanie zorganizowana w trakcie największej międzynarodowej imprezy organizowanej przez Polskę w ramach Prezydencji w UE – Europejskich Dni Rozwoju.

 

Laureatom zostaną wręczone nagrody pieniężne w łącznej wysokości 4000 Euro.

 

Filmy, które znajdą się w programie festiwalu, zostaną też pokazane na platformie iplex.pl, w Sieci Kin Lokalnych i Studyjnych oraz Dyskusyjnych Klubach Filmowych w całym kraju.

 

Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 lipca 2011, a ostateczny 15 sierpnia 2011.

 

Filmy nagrane na nośniku DVD z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy przysłać na adres:

Fundacja HumanDoc
Al. KEN 46 / skr. pocztowa 107
02-797 Warszawa

 

Więcej informacji o festiwalu, regulamin i karta zgłoszenia filmu na stronie: www.festival.humandoc.net.

 

Informacja prasowa

18.07.2011