Film Commission Poland czeka na zgłoszenia do katalogu „Poles in Berlin”

Na potrzeby festiwalu w Berlinie, który odbędzie się w dniach 11–21 lutego, Film Commission Poland przygotowuje elektroniczny katalog, który będzie zawierał informacje o przedstawicielach polskiego rynku filmowego uczestniczących w targach European Film Market. Katalog będzie dystrybuowany elektronicznie jeszcze przed rozpoczęciem targów i ma na celu promowanie naszej obecności w Berlinie i ułatwienie zagranicznym podmiotom nawiązania współpracy z polskim przemysłem filmowym.

Zgłoś swój udział

Film Commission Poland zaprasza producentów i uczestników rynku filmowego do zgłoszenia swojej obecności i krótkiego opisania swoich celów w Berlinie (np. projekty do koprodukcji, oferowane usługi, poszukiwany partner, etc.). Publikacja danych w katalogu jest bezpłatna, ale uwarunkowana terminowym przesłaniem kompletnego zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.filmcommissionpoland.pl.

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: news@filmcommissionpoland.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2016, do godz. 16.00.

Film Commission Poland

Film Commission Poland zajmuje się promocją polskiego sektora audiowizualnego oraz Polski jako lokacji filmowej. Dzięki obszernej bazie danych, aktualnym informacjom dotyczącym przemysłu filmowego oraz ścisłej współpracy z siecią regionalnych komisji filmowych, służy jako pierwszy punkt kontaktowy dla filmowców zainteresowanych realizacją produkcji na terenie Polski i współpracą z polskimi partnerami.

Informacja prasowa

19.01.2016