Film Commission Poland w strukturach PISF

Film Commission Poland – instytucja, której głównym zadaniem jest promocja polskich lokacji oraz branży filmowej na rynku międzynarodowym – będzie działać w strukturach Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do zadań Komisji dochodzi promocja zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnych, których operatorem będzie PISF.

Film Commission Poland w strukturach PISF

Film Commission Poland działa od 2012 roku. Ogólnopolska komisja filmowa została powołana do życia z inicjatywy regionalnych komisji i funduszy filmowych oraz organizacji branżowych takich jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Komisja służy jako pierwszy punkt kontaktowy dla filmowców zainteresowanych realizacją produkcji w Polsce, jest aktywna na międzynarodowych targach filmowych oraz blisko współpracuje z siecią regionalnych komisji filmowych. FCP wydaje takie publikacje jak Polish Film Magazine czy Production & Location Guide, które przybliżają zagranicznemu odbiorcy polski rynek audiowizualny i możliwości współpracy z polską branżą filmową. Film Commission Poland jest także aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń branżowych – European Film Commissions Network, Association Film Commissioners International oraz Location Managers Gulid International.

Przez kilka lat komisja funkcjonowała w strukturach Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne, natomiast od jesieni tego roku operatorem FCP jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zmiana została podyktowana przede wszystkim przygotowaniami do wprowadzenia w Polsce zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnej, którymi będzie zarządzał Instytut. 

– Nowa ustawa nakłada na PISF nowe obowiązki w zakresie promocji rodzimego przemysłu filmowego, a jednocześnie zachęty są obecnie najsilniejszym narzędziem promocyjnym, jakim posługują się na świecie komisje filmowe. Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne do systemów w innych krajach europejskich, takich jak np. Czechy, Holandia czy Grecja, gdzie komisje narodowe funkcjonują w strukturach głównych instytucji finansujących produkcję filmową w kraju – deklaruje Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Umiejscowienie FCP w strukturach Instytutu pozwoli też na bliską współpracę z Działem Współpracy Międzynarodowej i prowadzenie komplementarnych działań.

Pierwsza aktywność w zakresie promocji zachęt dla produkcji audiowizualnej w Polsce już za nami – mówi Anna E. Dziedzic, która kieruje działaniami Komisji w ramach PISF. – Przedstawiliśmy założenia systemu zachęt na American Film Market w Los Angeles, na Baltic Event w Tallinnie oraz na targach FOCUS w Londynie i wszędzie spotykaliśmy się z dużym zainteresowaniem producentów. Kolejnym przystankiem na naszej promocyjnej trasie jest Berlin.

Ustawa wprowadzająca zachęty dla produkcji audiowizualnej w Polsce została uchwalona przez Sejm 9 listopada, a podpisana przez Prezydenta 12 grudnia br. Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Uzupełnieniem regulacji ustawowych będą rozporządzenia wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


17.12.2018