„Filmoteka Szkolna. Akademia” - bezpłatne warsztaty dla uczniów

Trwa rekrutacja na warsztaty filmowe „Filmoteka Szkolna. Akademia”. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski mają szansę zrealizować filmy krótkometrażowe pod opieką profesjonalistów z Warszawskiej Szkoły Filmowej.

„Filmoteka Szkolna. Akademia”

„Akademia” składa się z całodniowych warsztatów filmowych w Warszawskiej Szkole Filmowej. Na zajęcia organizatorzy zapraszają przede wszystkim szkoły, które nie brały jeszcze udziału w projekcie. Zgłoszenia od szkół, które uczestniczyły w warsztatach w roku szkolnym 2016/2017 nie będą brane pod uwagę.

W ramach zajęć praktycznych organizowanych w siedzibie Warszawskiej Szkoły Filmowej, przy ul. gen. Zajączka 7, grupy uczniów wezmą udział w warsztatach reżysersko-operatorskich oraz montażowych, podczas których zrealizują krótkie etiudy filmowe inspirowane filmami z Filmoteki Szkolnej. Zajęcia odbywają się w godzinach 9-19.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Terminy warsztatów:

  • 18.02.2017 (sobota)
  • 19.02.2017 (niedziela)
  • 04.03.2017 (sobota)
  • 05.03.2017 (niedziela)
  • 12.03.2017 (niedziela)
  • 18.03.2017 (sobota)
  • 19.03.2017 (niedziela)

Terminy warsztatów na kwiecień i maj zostaną ogłoszone 27 lutego 2017 r.

Zgłoszenia

Nauczyciel/opiekun może zgłosić maksymalnie 7 osób. Należy wybrać jeden termin. Zapisy na warsztaty przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału mają szkoły, które nie uczestniczyły jeszcze w projekcie „Filmoteka Szkolna. Akademia”.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas warsztatów, ani nie zwraca kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu.

Informacji udziela: Sławomir Dmowski, e-mail: slawekdmowski@szkolafilmowa.pl.

Projekt realizowany przez Warszawską Szkołę Filmową we współpracy z Filmoteką Narodową, przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://filmotekaszkolna.pl/aktualnosc,1272

19.01.2017