Filmoteka Szkolna. Akcja! Kurs dla uczniów

Do 1 marca 2012 trwa nabór zgłoszeń na kurs „Filmoteki Szkolnej! Akcji” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Film w teorii i w praktyce

Kurs jest skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych: pojedynczych uczniów
albo grupy uczniów do 5 osób. Składa się z części teoretycznej, dotyczącej historii kinematografii, ze szczególnym uwzględnieniem kina polskiego oraz z części praktycznej, w której uczestnicy sami próbują swoich sił w roli krytyków filmowych bądź operatorów kamery. W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają wsparcie doświadczonego mentora, będą także mieli okazję do wymiany pomysłów, uwag i doświadczeń z innymi uczestnikami kursu.

Sześć modułów on-line

Kurs składa się z sześciu modułów i jest prowadzony za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy uczestnik/grupa otrzymuje login i hasło dostępu. Po drugim module uczestnicy wybierają jedną z dwóch proponowanych ścieżek: „Warsztat krytyka filmowego” bądź „Warsztat młodego reżysera”. Uczestnicy mają średnio 2 tygodnie na zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w module oraz wykonanie proponowanych ćwiczeń, quizów i zadań. Z platformy mogą korzystać w dowolnym czasie.

Kurs potwierdzony zaświadczeniem

Każdy moduł kończy się sprawozdaniem, do którego trzeba dołączyć efekty pracy (np. analizę wybranej sceny z filmu, relację z przeprowadzonej projekcji itp.). Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zaliczenie wszystkich modułów, aktywny udział w rozmowach na forum oraz oddanie pracy końcowej („Warsztat krytyka filmowego” – recenzja filmowa, „Warsztat młodego reżysera” – max. 5 minutowa etiuda). Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie.

Formularz zgłoszeniowy

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie wypełnia nauczyciel. Z jednej szkoły maksymalnie można zgłosić 3 grupy liczące do 5 osób. Każda grupa musi mieć nazwę. W formularzy musi zostać podany adres e-mail ucznia bądź grupy uczniów (np. lidera grupy) O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca 2012.

 

Udział w kursie jest bezpłatny. 

 

Szczegółowych informacji o kursie udziela Anna Mirska-Czerwińska (koordynator projektu)

tel. (22) 825 05 50 wew. 108, e-mail: anna.mirska-czerwinska@ceo.org.pl.

 

Więcej informacji o kursie na stronie: www.filmotekaszkolna.pl.

 

16.02.2012