Filmoteka Szkolna nagrodzona!

Lilla Jaroń, podsekretarz stanu w MEN, Anna Sienkiewicz-Rogowska z dyplomem

Lilla Jaroń, podsekretarz stanu w MEN, Anna Sienkiewicz-Rogowska z dyplomem „Inicjatywa edukacyjna 2009”. Fot. Marcin Kułakowski, PISF


Filmoteka Szkolna – innowacyjny program edukacyjny PISF, realizowany w tym roku w kilkunastu tysiącach szkół ponadpodstawowych – została uhonorowana prestiżową nagrodą Inicjatywa Edukacyjna Roku przyznawaną przez „Głos Nauczycielski” i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Doceniono kreatywność i kompleksowość pomysłu, który od lat był marzeniem filmoznawców i miłośników kina.

 

 

Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali przyznania tytułu Nauczyciela Roku, która odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie. W imieniu PISF nagrodę odebrała koordynatorka projektu Anna Sienkiewicz-Rogowska.

– Chcemy, żeby pakiety Filmoteki Szkolnej były wykorzystywane w czasie lekcji różnych przedmiotów i mamy informacje, że tak właśnie się dzieje – mówiła Sienkiewicz-Rogowska odbierając statuetkę. – Dostarczyliśmy szkołom fantastyczne narzędzie urozmaicania zajęć lekcyjnych, poszerzania ich o nowe konteksty. Teraz to do Państwa należy kolejny krok – zwróciła się do nauczycieli.

 

Poinformowała również, że już opracowywane są nowe tematy lekcji, odbywają się też szkolenia dla nauczycieli i uczniów – „Filmoteka Szkolna. Akademia” i „Filmoteka Szkolna. Akcja!”.

 

Anna Sienkiewicz-Rogowska z dyplomem

Anna Sienkiewicz-Rogowska z dyplomem „Inicjatywa edukacyjna 2009”. Fot. Marcin Kułakowski, PISF

Przypomnijmy, że pakiety Filmoteki Szkolnej, składające się z płyt zawierających 55 polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych wraz z omówieniem merytorycznym, trafiły na początku tego roku do około 14 tysięcy szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Program jest próbą wprowadzenia elementów edukacji filmowej do szkół.

Filmy wybrała grupa prawie 40 naukowców, specjalistów od filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii i pedagogiki, pod kierunkiem prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, prof. Marka Hendrykowskiego, prof. Tadeusza Lubelskiego i prof. Tadeusza Szczepańskiego.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PISF oraz Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego.

Więcej o Filmotece Szkolnej na stronie: www.filmotekaszkolna.pl

 

13.10.2009