Filmoteka Szkolna: warsztaty dla nauczycieli

15 stycznia Pracownia Filmoteki Szkolnej w ZSO nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej organizuje bezpłatne warsztaty metodyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy „Filmoteka Szkolna. Tworzenie sieci współpracy nauczycieli zainspirowanych filmem”.

Edukacja filmowa w każdej szkole

Warsztaty skierowane są do osób, które pracują z filmem w szkole lub są zainteresowane prowadzeniem „filmowych lekcji”. Ideą spotkania jest stworzenie sieci współpracy polegającej głównie na kontaktach on-line oraz kilku stacjonarnych spotkaniach, które organizatorzy planują łączyć z seansem filmowym lub spotkaniem z filmoznawcami i twórcami filmowymi. Dodatkowo tematyka spotkań będzie dotyczyła: pracy z projektem Filmoteka Szkolna. Akcja!, animowania wymiany doświadczeń, organizacji warsztatów doszkalających, spotkań informacyjnych i współpracy z regionalnymi ośrodkami edukacji filmowej, takimi jak: kina studyjne, lokalne stowarzyszenia, organizacje, DKF-y. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia, potwierdzające udział w warsztatach. Podobne spotkanie odbyło się 21 listopada w II LO im. C.K. Norwida w Krasnystawie.

Zapisy

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2015, w godzinach 15-17.00 w Pracowni Filmoteki Szkolnej (sala nr 18) ZSO nr 3, ul. Warszawska 18, Gorzów Wielkopolski. Zapisy na spotkanie prowadzi Liderka Filmoteki Szkolnej Małgorzata Miszczak. Chętni proszeni są o potwierdzenie obecności telefonicznie: 606 296 877 lub mailowo: gosiamisz@poczta.onet.pl do dnia 8 stycznia 2015.

Pracownie Filmoteki Szkolnej

Pracownie Filmoteki Szkolnej to inicjatywa PISF, w ramach której sale lekcyjne dostosowywane są do profesjonalnej projekcji filmów. Jednym z celów towarzyszącym powstawaniu pracowni jest popularyzacja szkolnej edukacji filmowej. W 2014 roku otworzono 16 Pracowni Filmoteki Szkolnej, jedną w każdym województwie. Relację z otwarcia Pracowni w Gorzowie Wielkopolskim można przeczytać tutaj.

 

Więcej informacji: ko-gorzow.edu.pl/ksztacenie/3131-2014-12-31-09-00-45.

31.12.2014