Filmowcy i literaci: razem, czy osobno?

W pierwszy październikowy weekend przy okrągłym stole, zorganizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Studio im. Andrzeja Munka przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, zasiedli filmowcy i pisarze. Przez dwa dni kilkadziesiąt osób reprezentujących oba środowiska twórcze dyskutowało o możliwościach współpracy przy nowych projektach filmowych. Próbowano na nowo zdefiniować i opisać charakter relacji pomiędzy pisarzem i filmowcem w procesie tworzenia kina. W debatach „Kino i literatura a tzw. zwrot polityczny” oraz „Futurologie polskiego kina: czy literatura współczesna uzdrowi rodzimą kinematografię?” wspólnie zastanawiano się, czy filmowiec potrzebuje współpracy z pisarzami w procesie twórczym, jak mogłaby ona wyglądać, co nowa proza może wnieść do współczesnego kina polskiego, które książki mogłyby zostać zekranizowane i jak powinna wyglądać współpraca między pisarzem, producentem kreatywnym i reżyserem. Mając nadzieję, iż październikowe spotkanie to jedynie początek, planujemy organizację kolejnych spotkań.

 

W przygotowanej przez nas relacji wideo prezentujemy fragmenty tych niezwykle interesujących debat. Oglądając ją można przekonać się o temperaturze spotkania, nadziejach na współpracę i pomysłach na rozwój kontaktów.

 

##VIDEO:63##

 

15.10.2010