„Filmowe Psycho-Tropy” – zgłoszenia na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy” jest okazją do wymiany wiedzy dotyczącej wykorzystania filmu m.in. w uczeniu się, terapii czy psychoedukacji. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji (uczestnictwo czynne lub bierne) proszone są o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wydarzenia.

Założenia

Celem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy” jest stworzenie jak najlepszych warunków do nawiązania współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników naukowo-dydaktycznych, psychologów, nauczycieli, edukatorów, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów zainteresowanych tematyką konferencji. Podczas konferencji organizatorzy planują sesję studenckich wystąpień.

Poza sesjami tematycznymi, których celem będzie poszerzenie wiedzy, przyjrzenie się najnowszym wynikom badań oraz wymiana doświadczeń w edukacji i profilaktyce za pośrednictwem filmu, planowane są:

 • certyfikowany warsztat dedykowany dla nauczycieli na temat metodyki pracy z filmem,
 • pokaz filmowy z komentarzem eksperta,
 • wydanie publikacji tekstów naukowych czynnych uczestników (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji.

Każdy uczestnik (czynny/bierny) otrzyma imienne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

Zgłoś swój temat

Zgłoszenia czynnego uczestnictwa są przyjmowane do 15 marca 2017 r. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania abstraktów w obszarach tematycznych, obejmujących takie zagadnienia jak:

 • film a psychoedukacja,
 • film a profilaktyka,
 • film a nowe media,
 • wykorzystanie filmu w terapii,
 • wykorzystanie filmu w uczeniu się,
 • wykorzystanie filmu w dydaktyce psychologii,
 • oddziaływanie filmu na odbiorcę,
 • film jako odbicie doświadczeń społecznych i osobistych.

Program oraz lista prelegentów zostaną opublikowane po zamknięciu zgłoszeń – po 15 marca 2017 r.

Zgłoszenia biernego uczestnictwa są przyjmowane do 14 kwietnia 2017 r.

Opłaty

Uczestnictwo bierne – studenci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – udział bezpłatny, pozostali studenci i doktoranci – 50 zł, pracownicy naukowi, pedagodzy i wszyscy pasjonaci kina – 70 zł.

Uczestnictwo czynne – studenci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 50 zł, pozostali studenci – 120 zł, doktoranci wszystkich uczelni – 180 zł, pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 230 zł, pracownicy naukowi innych uczelni, pedagodzy i wszyscy pasjonaci kina – 270 zł.

Współorganizator

Współorganizatorem konferencji jest Koło Naukowe Psychointerpretacje. Studenci działający w Kole to pasjonaci kina i psychologii, mocno zaangażowani w przygotowanie konferencji „Filmowe Psycho-Tropy”.

Ogólnopolska Konferencja „Filmowe Psycho-Tropy” odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w Katowicach.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:  www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/14174-i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-filmowe-psycho-tropy

28.02.2017