Filmowe Talenty Trójki

Grzegorz Zariczny, Aleksandra Terpińska i Katarzyna Wilk zostali finalistami konkursu Talenty Trójki w kategorii Film.

Talenty Trójki

Konkurs Talenty Trójki stanowi pomoc dla debiutantów na początku ich drogi artystycznej. Biorą w nim udział młodzi twórcy – studenci i absolwenci uczelni artystycznych do 30. roku życia. Kandydatów zgłaszają uczelnie artystyczne, instytucje kultury i fundacje. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: film, teatr i sztuki wizualne.

Jury

Kategorię Film nadzoruje Ryszard Jaźwiński. – Udało mi się zgromadzić do pracy w konkursie Talenty Trójki znakomitych jurorów – podkreślał.

 

Obradowali: ubiegłoroczny laureat Talentów Trójki – Piotr Złotorowicz, absolwent łódzkiej szkoły filmowej, który otrzymał nagrodę za film „Smolarze” i profesjonaliści: aktorka Agata Kulesza, operator filmowy Michał Englert oraz reżyser Marcin Krzyształowicz.

Nominacje

Jury wyróżniło nominacjami następujące osiągnięcia:

  • Grzegorz Zariczny za współfinansowany przez PISF film „Gwizdek”, który zdobył Grand Prix konkursu krótkometrażowego na Sundance Film Festival 2013;
  • Aleksandra Terpińska z Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, za współfinansowany przez PISF film „Święto zmarłych”;
  • Katarzyna Wilk, studentka Łódzkiej Szkoły Filmowej, za współfinansowaną przezd PISF animację „Bear Me”.

Gala wręczenia nagród

Gala wręczenia nagród odbędzie się 20 czerwca w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. Poprowadzą ją Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński.

17.06.2013