Filmowy tydzień we Francji - warsztaty

Stowarzyszenie Filmforum i Association Les Arts du Spectacle zapraszają do udziału w 3. edycji polsko- francuskich Warsztatów Filmowych Kinographe w Grenoble we Francji.

Temat warsztatów: kino fabularne

Warsztaty odbędą się między 14 a 21 maja 2017 r. w Grenoble. Tematem tegorocznych warsztatów jest kino fabularne. Między 15 a 17 maja przewidziane jest 12 godzin wykładów teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych prowadzonych przez filmowców z Francji i Polski.

Równolegle uczestnicy, wraz ze swoimi opiekunami artystycznymi i technicznymi, pracować będą nad krótkimi formami fabularnymi, które zostaną zrealizowane między 18 a 20 maja. Warsztaty zakończą się publicznym pokazem zrealizowanych filmów.

Wykłady w języku angielskim

Polscy uczestnicy zostaną zakwaterowani w miejscu zamieszkania uczestników z Francji. Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim, a wykłady prowadzone przez francuskich ekspertów tłumaczone na bieżąco na język polski.

Opłaty

Opłata akredytacyjna za udział w warsztatach wynosi 890,00 złotych brutto i obejmuje koszty przejazdu (Warszawa – Grenoble – Warszawa), udziału we wszystkich zajęciach objętych programem oraz częściowego wyżywienia.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach może zgłosić się każda osoba w wieku od 18 do 35 lat, która dostarczy organizatorom formularz zgłoszeniowy do 1 maja 2017 r. w formie elektronicznej (format: Word lub PDF) na adres: biuro@filmforum.pl. W temacie maila należy wpisać: „Kinographe 2017”. Oryginał podpisanego formularza powinien zostać wysłany lub dostarczony osobiście na adres:

Stowarzyszenie „Filmforum”
ul. Mińska 25 – bud. 8, 03-808 Warszawa (Soho Factory)
z dopiskiem „Kinographe 2017”

O przyjęciu na warsztaty decyduje pisemne potwierdzenie otrzymane od organizatorów.

Informacje na temat wyników kwalifikacji można również uzyskać telefonicznie po 5 maja 2017 r.

Więcej informacji: www.kinographe.com

 Na podstawie informacji prasowej 

22.02.2017