Filmy dla młodych widzów

Podczas 40., jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Giffoni kontynuowane były uzgodnienia założeń umowy koprodukcyjnej pomiędzy kinematografiami polską i włoską, dotyczącej filmów dla widowni dziecięco-młodzieżowej i familijnej.

 

Jest to rezultat wspólnych działań Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który w ramach programów operacyjnych wspiera produkcję filmów dla młodych widzów.

Podczas spotkań w Giffoni obecny był Minister Pełnomocny Antonio Morabito, odpowiadający m.in. za współpracę kulturalną we włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ze strony polskiej w spotkaniach brali udział: Pełnomocnik Dyrektora PISF ds. produkcji filmowej, Jacek Fuksiewicz oraz Przewodniczący Koła Realizatorów Filmów dla Dzieci i Młodzieży SFP, Andrzej Jasiewicz.

Na przełomie sierpnia i września odbędzie się spotkanie ustalające szczegóły techniczne i źródła finansowania, które umożliwią produkowanie dwóch filmów rocznie przeznaczonych dla młodego widza i widowni familijnej. Umowa powinna zostać parafowana na przełomie roku 2010 i 2011.

05.08.2010