Finansowanie sektorów kreatywnych

Finansowanie sektorów kreatywnych to nowa konferencja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której stworzenie podyktowane jest wprowadzeniem wielu nowych instrumentów wsparcia dla branż kreatywnych, nad których wdrożeniem obecnie pracuje resort kultury.

Dalszy dynamiczny rozwój branż kreatywnych w Polsce uzależniony jest od wyeliminowania barier rozwojowych oraz wprowadzenia instrumentów, pozwalających na poprawę konkurencyjności polskich branż kreatywnych na tle rynków zagranicznych.

Jednym z omawianych na Konferencji mechanizmów będą zachęty dla sektora audiowizualnego – instrument wsparcia na produkcję filmów, seriali i animacji.

Rada Ministrów w dniu 24 lipca br. przyjęła projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z projektem, producenci audiowizualni, koproducenci oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych, będą mogli uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na produkcję w naszym kraju.

W panelu dyskusyjnym Wsparcie dla produkcji audiowizualnych udział wezmą Maciej Dydo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Osoby zainteresowane wsparciem dla sektora audiowizualnego, będą mogły dodatkowo wziąć udział w warsztatach nt. zachęt do produkcji audiowizualnej, które odbędą się 19 października w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Warsztaty są wspólnym wydarzeniem organizowanym w ramach Creativity Days oraz Warsaw Industry Days, będącego częścią Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się na stronie:

http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days/warsaw-industry-day.php

Finansowanie sektorów kreatywnych 

Konferencja Finansowanie sektorów kreatywnych będzie poświęcona ponadto takim mechanizmom jak:

  • ulgi podatkowe dla sektora gier wideo – na produkcję tzw. kulturowych gier wideo,
  • instrument Gwarancyjny programu Kreatywna Europa – kredyty na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców z gwarancjami EFI. Sesja mająca na celu poinformowanie przedstawicieli sektora kreatywnego o możliwościach korzystania ze zwrotnych instrumentów wsparcia, w tym o planowanym Instrumencie Gwarancyjnym,
  • zmiany w programie MKiDN Rozwój Sektorów Kreatywnych – Program, którego celem jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią.

W programie dodatkowo przewidziano:

  • konsultacje z ekspertami programów wsparcia dla branż kreatywnych oraz sektorów kultury oferowanych przez MKiDN
  • przedstawienie specyfiki i potrzeb poszczególnych branż kreatywnych, ich potencjału, skali i potrzeb – sesja skierowana do przedstawicieli sektora finansów,
  • Info Day programu Kreatywna Europa – panel dyskusyjny, w którym uczestniczyć będą beneficjenci programu oraz prezentacje przedstawiające możliwości wsparcia finansowego dedykowanego sektorom kultury, kreatywnemu i audiowizualnemu na realizację międzynarodowych projektów promujących europejską kulturę.
  • warsztaty Mastering the Game na temat ulg podatkowych na produkcję tzw. kulturowych gier wideo.

Pełen program konferencji znajduję się na stronie: http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days/finansowanie-sektorow-kreatywnych/program.php. Rejestracja: http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days/rejestracja.php

Zapisy na Info Day programu Kreatywna Europa

Warto zwrócić uwagę, że 15 października w drugiej połowie dnia, podczas konferencji, odbędzie się Info Day programu Kreatywna Europa. Część dotycząca Instrumentu Gwarancyjnego, o której mowa powyżej, jest częścią Info Day programu Kreatywnej Europy. Na Info Day programu Kreatywna Europa obowiązuje osobna rejestracja. Formularz zapisów i szczegółowy program dostępne są pod adresem: http://kreatywna-europa.eu/info-day-programu-kreatywna-europa-2018/.   

Creativity Days

Finansowanie sektorów kreatywnych, odbędzie się ramach Creativity Days trwających w dniach 10-19 października w Warszawie. Wydarzenie obejmuje cykl konferencji poświęconych poszczególnym branżom sektorów kreatywnych organizowanych cyklicznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz eventy partnerskie z sektora nowych mediów.

W programie wydarzenia m.in. trzecia edycja Music Export Conference, poświęcona problemowi eksportu polskiej muzyki oraz ósma edycja festiwalu nowych mediów – Filmteractive.

Ponadto Dniom Kreatywności będzie towarzyszył obóz twórczy, tzw. Songwriting Camp, organizowany wspólnie przez firmę Universal Music Polska i Music Export Conference.

Po zakończonych konferencjach odbędą się wieczorne wydarzenia networkingowe dla przedstawicieli sektora muzycznego i innych branż kreatywnych.

Szczegółowy program Creativity Days znajdą Państwo na stronie:

http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days.php

Wstęp na konferencję, jak również na pozostałe wydarzenia w ramach Creativity Days jest bezpłatny. Konieczna jest uprzednia rejestracja poprzez poniższy formularz:

http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/creativity-days/rejestracja.php

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.

 


08.10.2018