First Cut Lab - nabór do 15 września

Do 15 września 2017 r. trwa nabór filmów na warsztaty polskiej edycji First Cut Lab, które odbędą się podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego we współpracy z forum koprodukcyjnym When East Meets West.

Zgłoszenia projektów oraz co najmniej 60 minutowych sekwencji polskich filmów fabularnych wraz z pozostałymi załącznikami prosimy przesyłać na adresy e-mail: robert.balinski@pisf.pl i olga.domzala@pisf.pl.

Zgłoszenie projektu obejmuje następujące załączniki:

  • Link do materiału zawierającego co najmniej 60 min. filmu.
  • Materiał musi obligatoryjnie zawierać napisy w języku angielskim. Materiał musi być zamieszczony za pośrednictwem serwisu streamingowego i zabezpieczony hasłem (np. Vimeo). Nie będą akceptowane materiały przesłane w chmurze lub za pośrednictwem transfer service.
  • Podstawowe informacje o projekcie: reżyser, producent, obsada, zaangażowani twórcy
  • Synopsis (max. jedna strona)
  • Eksplikację reżysera
  • CV reżysera
  • Plan finansowania

Wszystkie załączniki muszą być po angielsku. Tylko kompletne zgłoszenia będą brane pod uwagę.

Kryteria wyboru

Każdy projekt zostanie oceniony pod kątem zarówno jego potencjału artystycznego jak i możliwości wprowadzenia zmian korzystnych dla danego filmu. Selekcji projektów dokonają Matthieu Darras, Benjamin Mirguet oraz ze strony PISF Robert Baliński oraz Olga Domżała.

Warunkiem wyboru do programu jest obowiązkowa obecność producenta i reżysera w dniach: 18 – 20 października podczas konsultacji z Tutorami. Wśród zaproszonych do programu Tutorów znajdować się będą wyłącznie przedstawiciele profesjonaliści zagranicznej branży filmowej. Nazwiska zostaną podane wkrótce.

First Cut Lab

First Cut Lab to program skierowany do reżyserów i producentów. Reżyserzy i producenci wybranych projektów mogą liczyć na konsultacje i opinie na temat projektu od czołowych przedstawicieli branży reprezentujących międzynarodowe festiwale filmowe czy agentów sprzedaży.

31.08.2017