First Cut Lab Poland 2019

Do 20 sierpnia 2019 r. trwa nabór filmów na warsztaty polskiej edycji First Cut Lab.

First Cut Lab Poland to program przeznaczony dla filmów fabularnych z Polski w fazie montażu.

Wybrane zespoły producenckie / reżyserskie dokonają ich przeglądu podczas prywatnej sesji i otrzymają opinie ekspertów na temat ich montażu od trzech międzynarodowych doradców filmowych (w tym szefa laboratorium Matthieu Darrasa), a także indywidualne porady od Benjamina Mirgueta.

Głównym celem jest zwiększenie potencjału artystycznego wybranych fragmentów, a jednocześnie zwiększenie potencjału sprzedażowego, festiwalowego i obiegowego gotowych filmów.

Warsztaty odbędą się w dniach 18-21 września 2019 r. w Gdyni podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Zgłoszenia

Poniżej znajdują się wytyczne i szczegółowe informacje na temat procesu przesyłania zgłoszeń.

W celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się poprzez e-mail na adres matthieu.darras@firstcutlab.eu.

Ogólne wytyczne

Termin zgłoszenia projektu do First Cut Lab Poland upływa 20 sierpnia 2019 r.

Aby złożyć wniosek i wymagane materiały, należy wysłać wypełniony formularz wniosku na adres matthieu.darras@firstcutlab.eu

Formularz można znaleźć tutaj.

Wszystkie materiały aplikacyjne i napisy powinny być w języku angielskim.

Wybrane projekty zostaną ogłoszone przed 1 września 2019 r.

Od decyzji komisji konkursowej nie można się odwołać.

Wymagania

Zgłoszenia powinny zawierać: Wypełniony formularz zgłoszenia w języku angielskim i materiały wideo o minimalnym czasie trwania 60 minut oraz z napisami w języku angielskim.

Niekompletne wnioski nie będą brane pod uwagę.

Przesłanym materiałem wideo mogą być wybrane sceny, pierwszy montaż lub obróbka wstępna o minimalnym czasie trwania 60 minut.

Film musi być dostępny za pośrednictwem usługi przesyłania strumieniowego chronionej hasłem (np. Vimeo). Nie są akceptowane żadne usługi przesyłania ani przechowywanie w chmurze.

Kryteria wyboru

Projekt powinien być filmem fabularnym o potencjale rynkowym i międzynarodowym (minimalna długość 70 minut). FCL nie ma konkretnych ustalonych kryteriów pod względem treści, a każdy projekt będzie rozpatrywany indywidualnie. Głównym kryterium wyboru jest talent reżyserów i / lub producentów, potwierdzony szczególnymi potrzebami określonymi przez organizatorów w każdym projekcie w odniesieniu do specyfiki warsztatów FCL.

  • Projekty powinny być nowe lub „świeże”.
  • Projekty nie powinny być prezentowane na publicznych pokazach.
  • Projekty nie powinny być wcześniej prezentowane na festiwalach do selekcji przed czerwcem 2019 r.
  • Projekt może być na różnych etapach postprodukcji, choć zdecydowanie zaleca się, aby był we wczesnej fazie edycji.
  • Projekt powinien mieć reżysera i / lub większościowego producenta z Polski.

Warunki szczegółowe

Nie ma opłaty za zgłoszenie ani opłaty za uczestnictwo.

Po wybraniu projektu zarówno reżyser, jak i producent powinni być dostępni w Gdyni w dniach: 18–21 września 2019 r. Obecność montażysty jest możliwa, ale nie obowiązkowa.

Gotowe filmy, które brały udział w FCL, powinny wyświetlić logo First Cut Lab w swoich napisach i  zamieścić następujące zdanie: „Ten projekt brał udział w First Cut Lab Poland 2019”.


09.08.2019