„Format scenariusza filmowego w Polsce i analiza oprogramowania scenopisarskiego” – kwestionariusz

Na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym filia SWPS we Wrocławiu powstaje praca doktorska pt.: „Format scenariusza filmowego w Polsce i analiza oprogramowania scenopisarskiego” autorstwa Arkadiusza Wojnarowskiego. Autor pracy prosi o pomoc w badaniach i wypełnienie kwestionariusza dotyczącego formatu scenariusza i oprogramowania scenariopisarskiego.  

„Format scenariusza filmowego w Polsce i analiza oprogramowania scenopisarskiego”

Jak uzasadnia Arkadiusz Wojnarowski, wraz z coraz większym znaczeniem prac developmentowych, w tym związanych z rozwojem scenariusza, istnieje potrzeba zebrania i uszeregowania wiedzy na ten temat. W jednym z rozdziałów swojej pracy doktorskiej, autor planuje przeanalizować zmiany dokonywane w pierwszych wersjach scenariusza na etapie jego rozwoju oraz inne aspekty z tym związane.

„Analiza polskich scenariuszy filmowych z ostatnich lat wskazuje, że scenarzyści coraz częściej sięgają po dostępne na rynku narzędzia do edycji scenariuszy i korzystają z oprogramowania scenopisarskiego. Chciałbym uporządkować wiedzę na ten temat i dogłębnie przeanalizować dostępne programy, aby pomóc scenarzystom w ich wyborze” – zaznacza Arkadiusz Wojnarowski.

Prośba o wypełnienie kwestionariusza

Autor pracy prosi scenarzystów, producentów, reżyserów filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza, który posłuży później do analizy badania zagadnienia, będącego przedmiotem pracy doktorskiej  „Format scenariusza filmowego w Polsce i analiza oprogramowania scenopisarskiego”. Link do kwestionariusza znajduje się na stronie: https://www.survio.com/survey/d/V7X3R0A9V6R4R6I2S.

Ogólnodostępne wyniki badań

Autor planuje wydać pracę doktorską w formie książki ogólnodostępnej dla scenarzystów i producentów. Każdemu twórcy, który poświęci swój czas i wypełni kwestionariusz, Arkadiusz Wojnarowski zapowiada przesłanie  kopii książki (w przypadku jej wydania), stąd jego prośba o pozostawienie danych kontaktowych.

O autorze

Autorem pracy doktorskiej jest Arkadiusz Wojnarowski, producent filmowy (m.in.: „Droga na drugą stronę”, „Bella Mia”), dystrybutor (m.in.: „Moja ulica”, „Świteź”), wykładowca uniwersytecki. Kontakt e-mail: awojnarowski@swps.edu.pl, arek@fmagellan.pl

Na podstawie informacji prasowej 

13.03.2017