Formularze do przekazywania danych z kin

Polski Instytut Sztuki Filmowej udostępnia wzory formularzy służących do przekazywania Instytutowi danych przez podmioty prowadzące kino. Dokumenty te określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 31 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone 18 lutego 2020 roku i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 marca br. Od tego czasu podmioty prowadzące kino zostają zobowiązane do przekazywania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej danych, o których mowa w art. 19a. nowelizacji ustawy o kinematografii.

Zgodnie z art. 19a. znowelizowanej ustawy o kinematografii podmioty prowadzące kino mają obowiązek przekazywania do PISF informacji o liczbie widzów, sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych, przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu oraz miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie.

W związku z powyższym udostępniamy Państwu wzory formularzy, które po wypełnieniu należy przesyłać na adres mailowy boxoffice@pisf.pl. Przekazywane dane opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Jak przekazywać dane?

Formularz należy wypełniać odrębnie dla każdego kina.

Dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu są przekazywane dwa razy w tygodniu:

  • za weekend (piątek, sobota, niedziela) – w pierwszym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po każdej niedzieli;
  • za tydzień (poniedziałek, wtorek, środę i czwartek) – w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, poprzedzającym każdą sobotę.

Miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie są przekazywane w pierwszym dniu miesiąca, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po miesiącu, którego dotyczą.

Ankieta

Mając na uwadze Państwa wygodę oraz automatyzację procesu agregowania danych, w załączonym formularzu znajduje się ankieta informacyjna, którą wystarczy wypełnić tylko za pierwszym razem.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: info.boxoffice@pisf.pl

Podstawa prawna znajduje się pod wskazanymi linkami:

Wzory formularzy do pobrania:

Załącznik_nr_1_formularz_dzienny

Załącznik_nr_2_formularz_miesięczny

Załącznik_nr_3_formularz_dla_sieci_kin

Najczęściej zadawane pytania

 

27.02.2020