Forum SFP - 40. Festiwal Filmowy w Gdyni

Ostatniego dnia 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni odbyło się Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W Forum wzięli udział: prof. Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Magdalena Sroka, powołana na stanowisko dyrektora PISF, Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Anna Herold, członek gabinetu komisarza Unii Europejskiej ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Günthera Oettingera, Bogdan Wenta, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Kultury i Edukacji, Janusz Daszczyński, prezes Zarządu Telewizji Polskiej, Maciej Strzembosz, prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Minister kultury o 10 lat PISF

– Korzystając z okazji, pragnę kolejny już raz podkreślić bardzo wysoką ocenę Ministerstwa Kultury, jaką wydajemy od 10 lat Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. PISF okazał się wielkim sukcesem, wartością dodaną i jest to na pewno wielka zasługa Agnieszki Odorowicz. Okazał się platformą służącą konsolidacji środowisk filmowych, narzędziem wypchnięcia poza obszar decyzji dotyczących filmu gry ideologiczno-politycznej – mówiła prof. Małgorzata Omilanowska.

Magdalena Sroka o zadaniach PISF

– Priorytetem jest utrzymanie zasady, którą państwo wspólnie wypracowaliście, w zgodzie, z którą wszystkie zmiany w programach operacyjnych, jak i zasady funkcjonowania PISF są wynikiem wypracowanego konsensusu środowiskowego. Istotnym elementem działań na przyszłe lata będzie próba przewalczenia wspólnie uzyskiwania większego zwrotu z dystrybucji kinowej filmów, które wspólne produkujemy. Będzie to wymagać ściślejszej współpracy z kiniarzami i dystrybutorami i być może jakichś rozwiązań na etapie umów, które są zawierane z PISF. Kolejnym ważnym zadaniem będzie ścisła współpraca z centrum legislacyjnym nad pracami implementującymi nowe zmiany w prawie zamówień publicznych dyrektywy europejskiej. Jest to dla nas o tyle ważne, że te zapisy, które obecnie obowiązują w ustawie są podstawą do funkcjonowania regionalnych funduszy filmowych. Ten zapis w dyrektywie europejskiej, dotyczący możliwości produkowania i koprodukowania materiałów programowych jako wyłączonych z ustawy, został zawężony i w tym zakresie powinniśmy zadbać o to, żeby implementacja do prawa polskiego została przeprowadzona prawidłowo. Jeżeli tak się nie stanie, to byt funduszy regionalnych będzie zagrożony – podkreślała powołana na stanowisko dyrektora PISF Magdalena Sroka.

Temat ulg i zachęt podatkowych

– Zadanie od dawna dyskutowane, które w końcu po 10 latach powinno się ziścić, to doprowadzenie do trwałych zmian legislacyjnych, które będą uprzywilejowywać szeroko rozumiany przemysł audiowizualny. Wprowadzenie systemu zachęt podatkowych: trwałe obniżenie CIT dla polskich przedsiębiorców audiowizualnych i możliwość odliczania od CIT inwestycji w polskie kino, także dla producentów międzynarodowych. 26 krajów wprowadziło już takie zasady i ten brak konkurencyjności powoduje, że polscy przedsiębiorcy na wewnętrznym rynku europejskim są trwale dyskryminowani i nie mogą się na równych zasadach europejskich rozwijać – kontynuowała Magdalena Sroka.

– Polska ordynacja podatkowa będzie w ciągu najbliższych dwóch lat gruntownie zmieniana, została powołana komisja. Przekształcenia systemowe otwierają furtkę do zmiany regulacji prawnych. Próba zmiany regulacji wobec jednego środowiska jest zawsze skazana na porażkę, natomiast przebudowa całej architektury podatkowej, która będzie mieć w najbliższym czasie miejsce, urealnia szansę na rozpoczęcie otwartej dyskusji na ten temat – tłumaczyła prof. Małgorzata Omilanowska.

Powstanie funduszu w PAIZ

– To prawda, że nie udało się namówić ministra finansów do rzeczowej rozmowy na temat ulg i zachęt podatkowych, ale w międzyczasie powstał projekt, który dziś jest już zaawansowany. Planowane jest powstanie funduszu w Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ), który ma wspierać polskich przedsiębiorców z branży audiowizualnej w uczestniczeniu w międzynarodowym obrocie gospodarczym, czyli świadczeniu usług i w koprodukcjach filmowych. Choć nie udało się ruszyć tematu ulg i zachęt to jednak sfera gospodarcza uznała, że przemysły kreatywne są na tyle ważne, że należy przeprowadzić program pilotażowy i wesprzeć świadczenie usług na tym rynku – mówiła dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz.

Prezes TVP o nowych możliwościach współpracy

– Planujemy powstanie redakcji filmu, seriali i teatru TV. Postaramy się wrócić do roli producenta. Chcemy wrócić do produkcji godzinnych filmów telewizyjnych. Kolejnym naszym celem jest jeszcze większy zwrot ku szkołom filmowym. Chcemy, żeby etiudy młodych twórców były bardziej obecne w TVP, niekoniecznie tylko na antenie TVP Kultura – podzielił się z filmowcami prezes TVP Janusz Daszczyński.

Jednolity rynek cyfrowy, geo-blocking, piractwo

Podczas spotkania poruszono jeszcze temat jednolitego rynku cyfrowego, reformy prawa autorskiego, zmian dotyczących blokowania geograficznego (geo-blocking), platform internetowych i ich analizy oraz piractwa.

20.09.2015