Forum SFP podczas 38. Gdynia - Festiwal Filmowy

Ostatniego dnia 38. Gdynia – Festiwal Filmowy odbyło się Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich, podczas którego rozmawiano m.in. o problemach producentów filmowych, opłacie audiowizualnej i walce z piractwem w Internecie.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, Prezes Zarządu TVP Juliusz Braun, przedstawicielka Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych prof. Elżbieta Traple oraz prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Maciej Strzembosz.

Problemy producentów filmowych

Jacek Bromski zwrócił uwagę na rosnące trudności ze zdobywaniem pieniędzy na produkcję filmów: – Pieniądze w PISF mamy. Niestety coraz trudniej jest zdobyć pozostałe 50 procent budżetu – z rynku czy znaleźć koproducentów.

Nowi partnerzy koprodukcyjni

Agnieszka Odorowicz przedstawiła swój punkt widzenia na temat rynku filmowego w Polsce: – Uważam, że nie jest tak źle i że liczba filmów, o której mówimy, czyli 45 rocznie, jest liczbą wystarczającą. Myślę, że ta produkcja się utrzyma. Oczywiście, że jest bardzo trudno z szukaniem środków na rynku, że jedni partnerzy odchodzą i nie chcą już partycypować w filmach lub też mają kryzys w firmach i uważają to za zbędny wydatek. Ale pojawiają się także nowi partnerzy: Alvernia, która utworzyła specjalny fundusz koprodukcyjny czy HBO, które rozważa włączenie się w produkcję także filmów fabularnych.

Udział telewizji publicznej w rynku filmowym

Juliusz Braun nie zgodził się ze stwierdzeniem, że udział telewizji publicznej w produkcji filmowej zanikł: – W 2007 roku telewizja publiczna była koproducentem dziesięciu filmów, w 2009 jednego, w 2010 żadnego, w 2011 sześciu, w 2012 czterech, na ten rok mamy podpisane już cztery umowy, z czego jedna wyjątkowo duża na „Miasto 44”, a jeszcze cały kwartał przed nami i będziemy podpisywać kolejne umowy. Zatem nie jest tak, że się wycofaliśmy. Powiedziałbym nawet, że robimy więcej, niż ze stanu finansowego telewizji by racjonalnie mogło wynikać.

Powinno być więcej instytucji finansujących produkcje filmowe

Dyrektor PISF, Agnieszka Odorowicz, poruszyła jeszcze jeden aspekt: – Bardzo ciężko jest zrobić film bez udziału PISF. Powinno być więcej instytucji finansujących produkcje filmowe. Ktoś, kto nie dostałby pieniędzy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, miałby jeszcze szansę na uzyskanie ich z innych źródeł. Tak powinien wyglądać normalny rynek.

Opłata audiowizualna

Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poruszył temat opłaty audiowizualnej, która ma zastąpić dotychczasowy abonament radiowo-telewizyjny: – Z mojego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem, i taką propozycję złożyłem do pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, jest wprowadzenie opłaty audiowizualnej na wzór niemiecki – opłaty, która byłaby od gospodarstwa domowego, byłaby zdecydowanie niższa od obecnie obowiązującej i utrzymałaby prawo telewizji do reklam, ale z tymi ograniczeniami, które są w chwili obecnej lub lekko skorygowanymi.

Stopklatka TV

Na spotkaniu SFP poruszono również temat koncesji na kanał filmowy w ramach pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej, którą Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała się przyznać projektowi Stopklatka TV, czyli wspólnej inicjatywie trzech przedstawicieli rynku medialnego: Kino Polska TV S.A., Stopklatka S.A. i Agora S.A.

 

– My traktujemy tę koncesję jako bardzo poważne zobowiązanie, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, aby zadbać o możliwie najwyższy poziom programowy tego kanału i żeby coraz znakomitsze polskie kino miało tam odpowiednią ekspozycję i promocję – deklarował członek zarządu Agory, Bartosz Hojka.

Walka z piractwem

Uczestnicy tegorocznego Forum SFP dyskutowali także m.in. na temat przeciwdziałania piractwu w Internecie oraz zasad poszanowania własności intelektualnej w sieci.

 

Kalina Cybulska

14.09.2013