Gdynia Industry: Promocja polskiego filmu za granicą

 22 września w ramach wydarzenia Gdynia Industry odbywającego się podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, miał miejsce panel: „Promocja polskiego filmu za granicą”.

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu wzięli udział: Katarzyna Mazurkiewicz, pełnomocnik Dyrektor PISF kierująca działem Współpracy Międzynarodowej, Tomasz Dąbrowski, dyrektor Film Commission Poland, Małgorzata Kiełkiewicz, dyrektor Creative Europe Desk Polska, Ewa Borguńska, prezes Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne. Moderatorem spotkania była Alicja Grawon-Jaksik z Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Panel podzielony został na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy spotkania przedstawili dotychczasowe osiągnięcia, a także podejmowane w ostatnich latach działania dotyczące promocji polskich filmów i twórców za granicą. W drugiej części spotkania obecni na sali przedstawiciele środowiska filmowego mieli okazję poznać priorytety i planowane działania na przyszły rok. Obecni na sali twórcy mieli również możliwość zadania pytań uczestnikom panelu.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Katarzyna Mazurkiewicz, pełnomocnik Dyrektor PISF kierująca działem Współpracy Międzynarodowej przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie promocji polskiego filmu za granicą oraz działania, które z pomocą PISF przyczyniły się do sukcesów polskich filmów i twórców na arenie międzynarodowej w ciągu ostatnich 10 lat. Zwróciła uwagę, że sukces w dziedzinie promocji polskiego filmu to nie tylko nagrody dla polskich twórców, ale również coraz liczniejszy udział polskich filmowców w organizowanych dla nich wydarzeniach branżowych, warsztatach i szkoleniach, które odbywają się także przy udziale i dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Wstępne założenia programów operacyjnych na rok 2017

W drugiej części spotkania Katarzyna Mazurkiewicz przedstawiła środowisku filmowemu wstępne założenia dotyczące przyszłorocznych programów operacyjnych, przy czym zastrzegła, że wszelkie zmiany będą wprowadzane po wcześniejszych rozmowach i w porozumieniu ze środowiskiem filmowym, dlatego prace nad nowymi programami potrwają do końca roku.

„W dalszym ciągu zależy nam na obecności polskich filmów na największych festiwalach filmowych na świecie. W tej chwili mamy potwierdzoną informację dotyczącą polskich filmów na festiwalu w Palm Springs w ramach sekcji Focus na Polskę. Planujemy większą współpracę z Festiwalem w Sundance i z tej okazji zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach na terenie Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe informacje dotyczące tych działań przekażemy Państwu do końca tego roku” – mówiła Katarzyna Mazurkiewicz.

Jak zapowiedziała Katarzyna Mazurkiewicz jednym z przyszłorocznych priorytetów będzie polska animacja, którą PISF planuje w nadchodzącym roku szczególnie promować. 

Jak zwiększyć sprzedaż polskich filmów za granicą?

„Ciągle szukamy możliwości dystrybuowania polskich filmów za granicą. Cieszy nas fakt, że o dodatkowe środki na dystrybucję mogą Państwo aplikować do programów Kreatywnej Europy. W planach na najbliższe lata przewidujemy zwiększenie obecności polskich filmów na rynku azjatyckim. W tej sprawie odbyły się już pierwsze rozmowy na temat dystrybucji polskiego kina w Azji z przedstawicielami tamtejszej branży filmowej” – dodała Katarzyna Mazurkiewicz.

Kreatywna Europa

Obecna na spotkaniu dyrektor Creative Europe Desk Polska Małgorzata Kiełkiewicz szczegółowo przedstawiła programy, do których mogą aplikować polscy twórcy. Zachęcała również do bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura, którzy oferują pomoc przy wypełnianiu aplikacji o granty. Wśród priorytetów Creative Europe Desk Polska na rok 2017 Małgorzata Kiełkiewicz wymieniła m.in. kwestie związane ze wzmocnieniem dostępu do filmów europejskich. W przyszłym roku zmianie ulegną wybrane nazwy programów i obszar ich zainteresowania.

Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne

Z kolei Ewa Borguńska zaprezentowała szczegółowo prowadzone przez Fundację programy: promocja polskiego filmu za granicą i profesjonalizacja indywidualna oraz zwróciła uwagę na najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców.

Film Commission Poland

Wystąpienie Tomasza Dąbrowskiego z Film Commission Poland dotyczyło działań, za pośrednictwem których Polska Komisja Filmowa działa na rzecz promocji polskiego kina za granicą. Wśród czołowych aktywności wyróżnił organizowane polskie stoiska na festiwalach w Cannes i Berlinie. Jako drugą niezwykle ważną działalność Film Commission Poland Tomasz Dąbrowski wymienił działania związane z promocją polskich lokacji filmowych wśród zagranicznych producentów. Celem tych działań jest zachęcenie zagranicznych twórców do realizacji zdjęć do swoich filmów na terenie Polski przy udziale polskich profesjonalistów.

Gdynia Industry

Gdynia Industry to inicjatywa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej we współpracy z Festiwalem Filmowym w Gdyni, realizowana w partnerstwie z Film Commission Poland, Creative Europe Desk Polska, Fundacją Polskie Centrum Audiowizualne, Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych, Narodowym Centrum Badań Jądrowych, TorinoFilmLab oraz Institut Français de Pologne.

22.09.2016