Gdyński Fundusz Filmowy dofinansuje sześć projektów

Prezydent Gdyni zatwierdził propozycję Komisji Gdyńskiego Funduszu Filmowego, dotyczącą dofinansowania sześciu projektów filmowych. Komisja rozpatrzyła 23 wnioski, 11 dotyczyło filmów dokumentalnych, 8 fabularnych,  4 animowanych. Filmy otrzymają wsparcie finansowe o łącznej kwocie 700 tysięcy złotych.


Wśród dofinansowanych projektów znalazły się trzy filmy dokumentalne:

„Wygnańcy”, odcinek „Gdynia była pierwsza” w reżyserii Tadeusza Litowczenki i Aleksandra Goska (55 000 zł), „Pianobus Tomka Stroynowskiego: Pomorze Gdańskie” Andrzeja Mańkowskiego (50 000 zł), a także film Michała Dąbrowskiego „Karol Borchardt – kapitan własnej duszy” (55 000 zł).

 

Oprócz dokumentów, Komisja przyznała dofinansowanie dwóm fabułom: serialowi „Linia życia” w reżyserii Wojciecha Pacyny, Jacka Sołtysiaka i Jerzego Sztwiertnia (60 000 zł) oraz obrazowi Piotra Wereśniaka „Tylko mnie nie strasz” (350 000 zł).

 

Dzięki pieniądzom z Gdyńskiego Funduszu Filmowego powstanie również animacja „Strach na wróble, Scarecrow” w reżyserii Przemysława Anusiewicza (130 000 zł).

 

Filmowe projekty oceniła komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni w składzie: Leszek Kopeć, przewodniczący, Joanna Kos-Krauze, ekspert PISF, Włodzimierz Grzechnik, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni, Jarosław Sokół, ekspert PISF, Karin Moder, zastępca Naczelnika Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

 

Zgodnie z regulaminem Gdyńskiego Funduszu Filmowego po zatwierdzeniu decyzji Komisji przez Prezydenta Miasta Gdyni, wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów.

 

Gdyński Fundusz Filmowy powstał w 2008 roku. Jego zadaniem jest wspieranie produkcji filmowych o charakterze fabularnym lub dokumentalnym. Budżet projektu w roku 2011 wynosi 700 000 złotych. W ramach tego funduszu filmowego o dofinansowanie ubiegać się mogą producenci filmów, które mogą wywrzeć korzystny wpływ na rozwój rynku lokalnego, popularyzujących wizerunek miasta Gdyni w aspekcie współczesnym, historycznym i marynistycznym, pokazujących jego walory krajobrazowe.

 

Więcej informacji na stronie: www.ckgdynia.pl.

 

Informacja prasowa

04.05.2011