Gdyński Fundusz Filmowy - nabór wniosków

W grudniu ruszył nabór do nowej edycji Gdyńskiego Funduszu Filmowego. Inicjatywa ta działa pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni od 2008 roku. Zadaniem Funduszu jest wspieranie produkcji filmowych o charakterze fabularnym lub dokumentalnym. Budżet projektu w roku 2011 wynosi 800 000 złotych.

 

O dofinansowanie ubiegać się mogą w szczególności producenci filmów popularyzujących wizerunek miasta Gdyni w aspekcie współczesnym, historycznym i marynistycznym, jego walory krajobrazowe oraz producenci filmów, które mogą wywrzeć korzystny wpływ na ekonomikę rynku lokalnego.

O przyznaniu dofinansowania będą decydowały kryteria formalne zawarte w regulaminie funduszu, wspomniane kryteria merytoryczne oraz artystyczne. Zgłoszone na konkurs projekty oceniać będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni.

 

Wnioski o dofinansowanie produkcji filmowej należy składać w Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, w terminie do 31 stycznia 2011 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Centrum Kultury w Gdyni). Ogłoszenie ostatecznych wyników prac Komisji w zakresie przyznania dofinansowania złożonych wniosków nastąpi najpóźniej do 30 kwietnia.

 

Gdyński Fundusz Filmowy przewidziany jest, w intencji władz miasta, na dłużej niż jeden sezon. W miarę sukcesów osiąganych wspólnie z producentami i twórcami filmów, będzie możliwe zwiększenie w przyszłości rocznych kwot przewidzianych na nowe projekty.

 

Gdynia od ponad dwudziestu lat gości Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, posiada również w swoich zasobach atrakcyjne plenery filmowe.

 

Regulamin Gdyńskiego Funduszu Filmowego oraz formularz wniosku: www.centrumkulturygdynia.org.

 

Informacja prasowa

 

04.01.2011