Gdyńskie warsztaty scenariuszowe

Do 15 listopada trwa rekrutacja na Gdyńskie Warsztaty Scenariuszowe. Celem warsztatów jest praktyczne zapoznanie się z najważniejszymi aspektami pracy nad scenariuszem filmowym. W trakcie zajęć uczestnicy rozwiną własne pomysły, a finałem ich pracy będzie przygotowanie sformatowanych scenariuszy krótkich filmów fabularnych.

Program 

Program warsztatów obejmie następujące zagadnienia:

 • poszukiwanie pomysłu i tematu na film fabularny,
 • kreowanie bohatera oraz świata w którym żyje,
 • konstruowanie opowieści filmowej przy użyciu scen,
 • budowanie motywacji, relacji i konfliktu,
 • dialogi w filmie fabularnym,
 • adaptacja noweli lub opowiadania,
 • wybór gatunku, formy i stylu filmowego,
 • formatowanie scenariusza filmowego,
 • przygotowanie streszczenia, synopsisu i treatmentu.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy Gdyńskiej Szkoły Filmowej m.in. Jerzy Rados, Grzegorz Łoszewski, Paweł Huelle, Mirosław Bork i Krzysztof Kornacki. Uczestnicy, którzy ukończą warsztat otrzymają Dyplom ukończenia Gdyńskich Warsztatów Scenariuszowych.

Terminy i miejsce

Rekrutacja trwa do 15 listopada 2015. Zajęcia odbędą się w listopadzie i grudniu 2015 oraz styczniu i lutym 2016 r., w dniach 19.11, 26.11, 2.12, 9.12, 16.12, 7.01, 13.01, 20.01, 27.01, 3.02, w godz. 17:30 – 20:30.

Organizatorzy zaplanowali łącznie 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. W okresach pomiędzy zajęciami uczestnicy będą kontynuowali prace nad scenariuszami. Warsztaty odbędą się w siedzibie Gdyńskiej Szkoły Filmowej, przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane warsztatem powinny przesłać na adres mailowy jr@gsf.pl następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • życiorys ze zdjęciem,
 • pomysł na krótki film fabularny (maksymalnie jedna strona A4, czcionka Courier, wielkość 12 pkt.).

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłatę w wysokości 950 zł należy uiścić po zakwalifikowaniu uczestnika.

Na podstawie informacji prasowej

13.11.2015