HBF ogłasza nowe programy finansowania

Hubert Bals Fund ogłosił nowe formy wsparcia finansowego dla producentów mniejszościowych międzynarodowych koprodukcji i ich dystrybucję.

HBF+Europe

Nowy program finansowania przeznaczony jest dla europejskich producentów, którzy biorą udział, jako producenci mniejszościowi, w artystycznych produkcjach o dużym potencjale, tworzonych przez twórców z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i wybranych państw Europy Wschodniej. HBF+Europe powstał jako uzupełnienie istniejących funduszy HBF (HBF Script and Project Developemnt, HBF Postporduction, HBF Plus). Oferuje on dwa rodzaje wsparcia: dla producentów mniejszościowych oraz na dystrybucję międzynarodowych koprodukcji.

Wsparcie dla producentów mniejszościowych

Na wsparcie w ramach tego schematu mogą liczyć szczególnie twórcy pierwszego i drugiego filmu. Jest on jednak otwarty także dla bardziej doświadczonych twórców. Fundusz powstał, aby wspierać międzynarodowe koprodukcje. W pracę przy filmie musi być zaangażowany co najmniej jeden europejski producent oraz jeden producent spoza Europy. Zapisy na uzyskanie dofinansowania z tego programu zostaną otwarte w grudniu, a zakończą się w kwietniu 2015. Maksymalne wsparcie jakie producenci mogą otrzymać wynosi 55 tysięcy euro.

Wsparcie na dystrybucję międzynarodowych koprodukcji

Program powstał, aby zapewnić pomoc finansową i wesprzeć dystrybucję projektów poza krajem ich powstania. Celem jest zachęcenie producentów i dystrybutorów do wykorzystywania nowych modeli dystrybucji, szczególnie wykorzystanie dystrybucji online. Aplikując o wsparcie należy dołączyć strategię dystrybucyjną filmu, która będzie mogła być wykorzystana na terytorium przynajmniej 3 krajów, w tym jednym europejskim i jednym, należącym do krajów rozwijających się. Zapisy na uzyskanie dofinansowania rozpoczną się w maju 2015, a zakończą we wrześniu tego samego roku. Maksymalne wsparcie jakie można uzyskać w tym programie wynosi 20 tysięcy euro.

Hubert Bals Fund

Hubert Bals Fund jest inicjatywą związaną z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Rotterdamie. Fundusz powstał, aby wspierać finansowo godne uwagi filmy utalentowanych twórców z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i wybranych krajów Europy Wschodniej. W ciągu 25 lat działania funduszu ponad 1 000 projektów z ponad 100 krajów otrzymało wsparcie HBF.

 

Więcej informacji: www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/hubert_bals_fund/hbf-plus-europe/.

10.10.2014