Hiszpańska prasa o I Festiwalu Kina Polskiego w Hiszpanii

Hiszpańskie gazety zapowiadały I Festiwal Kina Polskiego w Hiszpanii (19-23 maja 2010) relacją ze spotkania przedstawiciela Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z hiszpańskimi producentami oraz realizatorami filmowymi. Konferencja odbyła się 6 maja i była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie finansowania produkcji filmów. Rozmawiano także o możliwościach stworzenia podstaw przyszłej współpracy polsko-hiszpańskiej w kwestii koprodukcji projektów filmowych.

Maciej Karpiński, pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. międzynarodowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej poinformował hiszpańskich filmowców m.in. o wysokości wpływów finansowych od producentów i dystrybutorów filmowych w Polsce. Kwoty te, zgodnie z prawem, przeznacza się na ponowne wsparcie sektora filmowego, m.in. poprzez promocję polskiego kina za granicą.

 

Przedstawiciele hiszpańskiej prasy zauważyli, że spotkanie było pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w stosunkach polsko-hiszpańskich. Media, mówiąc o Polsce jako o jednym z nielicznych krajów, który nie został dotknięty bezpośrednio światowym kryzysem, podkreśliły szczególne zaangażowanie instytucji państwa w działania na rzecz kultury.

 

W wielu artykułach poświęconych konferencji na temat finansowania kinematografii w Polsce gazety zacytowały hiszpańskich ekspertów, którzy zgodnie uważają, iż model finansowania kina polskiego jest godny polecenia i powinien być zastosowany również w przypadku hiszpańskiej kinematografii. Głównym argumentem specjalistów zajmujących się branżą filmową jest fakt, że program finansowania sztuki filmowej, stosowany od 2006 roku w Polsce, spowodował znaczący wzrost dochodów uzyskanych z branży audiowizualnej, oraz doprowadził do zwiększenia polskiej produkcji filmowej. Hiszpańskich producentów interesowały przede wszystkim źródła finansowania oraz zasady funkcjonowania Instytutu.

 

O debacie napisały m.in. takie hiszpańskie gazety jak De Cine, El Correo, La Verdad czy El Intercultural, a także periodyk wydawany przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Producentów Filmowych APPA.

 

Na łamach hiszpańskiej prasy zwracano również uwagę, że Festiwal Filmów Polskich jest pierwszym zbliżeniem między polskim i hiszpańskim przemysłem filmowym. To także okazja do nawiązania współpracy pomiędzy producentami, zainteresowanymi promowaniem koprodukcji hiszpańsko-polskich.

 

Niewątpliwym atutem festiwalu było opatrzenie wszystkich wyświetlanych filmów hiszpańskimi napisami, co pozwoliło zachować oryginalne brzmienie dialogów i ścieżki dźwiękowej – zwraca uwagę Diario Madrid. Filmem, który wzbudził największe zainteresowanie podczas kilkudniowego przeglądu był, zdaniem Kroniki Madryckiej „Tatarak” Andrzeja Wajdy.

02.07.2010