Wyniki sesji 1/2020. PO Produkcja filmowa. Filmy dla młodego widza

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami sesji 1/2020 w Programie Operacyjnym „Produkcja filmowa”, priorytet 9: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej.  

WYNIKI

27.02.2020