II edycja konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego

Mazowiecki Fundusz Filmowy działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki ogłasza II edycję konkursu na wspieranie produkcji filmowej.

Promocja Mazowsza w filmie

Celem konkursu jest wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim mogących przyczynić się zarówno do turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Milion złotych na produkcję filmów

II edycja konkursu ma budżet w wysokości 1 miliona złotych, który zagwarantował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z Województwem Mazowieckim poprzez tematykę, miejsca realizacji filmu lub udział w jego realizacji twórców i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Zgłoszenia do 21 grudnia 2011

Warunki konkursu określa regulamin. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2012 roku. Wnioski na konkurs należy składać w dni powszednie (pn.-pt.) w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. Elektoralnej 12, w Warszawie, w godz.10.00-16.00, pokój nr 11. Wnioski będą przyjmowane od dnia 21 listopada 2011 roku od godz. 10.00. Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2011 roku o godz. 16.00

 

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MCKiS. Wniosek powinien być złożony w czterech egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie). Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt ( w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).

 

Regulamin konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej funduszu: www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MCKiS.

 

Na podstawie informacji prasowej organizatora

18.11.2011