II konkurs ogłoszony przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy rozstrzygnięty

7 maja 2010 w sali kina Zamek w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca drugi nabór wniosków o wsparcie finansowe produkcji filmowych ogłoszonych przez ZFF Pomerania Film. Konferencja ta połączona była z kolaudacją filmu Belcanto w reżyserii Macieja Ryszarda Niczki.

 

Do konkursu zgłoszono 29 wniosków. Do oceny przez Radę Programową oraz ekspertów PISF dopuszczono 26 wniosków (18 filmów dokumentalnych i 8 filmów fabularnych). Ekspertami z ramienia PISF byli Piotr Morawski, reżyser i scenarzysta (w kategorii film dokumentalny) i Dariusz Gajewski, reżyser, od roku 2008 przewodniczący Rady Programowej Studia „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka (w kategorii film fabularny).

 

Po zapoznaniu się ze scenariuszami oraz szczegółami dotyczącymi realizacji projektów, Rada Programowa wyłoniła laureatów, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe w łącznej kwocie 700.000 PLN. Dofinansowanie ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego otrzymały następujące filmy:

 

Tytuł – producent Rodzaj filmu Kwota wnioskowana Deklarowana kwota wydatkowania w woj. zachodniopomorskim Średnia pkt Kwota przyznana
Wiatr od morza czyli big beat po szczecińsku
Boogie Production – Bogiel Bohdan (Szczecin)
dokument 108 550 108 550 62,25 40 000
Planeta
Graniza Jacob Dammas (Warszawa)
dokument 50 000 23 000 67,25 50 000
Wysiedlone
Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy sp. z.o.o (Warszawa)
dokument 68 150 33 500 63,25 50 000
Lincz
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
(Warszawa)
fabuła 400 000 800 000 65,25 300 000
Genialer Pole
Grupa dr. A. R Kwiecińskiego Film Studio Kwieciński (Bielsko-Biała)
fabuła 238 000 pełna kwota otrzymanego wsparcia finansowego
238 000
60,75 238 000
Wandzia też…
Carino Borin Wiesława Piećko
(Szczecin)
dokument 27 000 139 625 60 22 000

 

Członkowie Rady Programowej podkreślili także walory projektu Serce ze stali i rdzy, w reżyserii Marka Muchy (producent: Lisdean Developments Sp. z .o.o.). Film ten otrzymał średnią punktów 60, lecz Rada postanowiła nie przyznać mu dofinansowania w tym roku, sugerując konieczność dalszych prac nad scenariuszem. Powyższa punktacja umożliwia temu projektowi aplikowanie w roku przyszłym.

 

Imformacja prasowa

12.05.2010