III Dolnośląski Konkurs Filmowy

Odra-Film, instytucja kultury Województwa Dolnośląskiego, ogłasza III Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (III Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku.

 

Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Konkurs ma w 2010 roku budżet w wysokości 1 600 000 zł, na który złożyły się kwoty po 800 000 zł złotych przeznaczone przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego i przez Radę Miejską Wrocławia.

 

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu, tematykę lub udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

 

Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2010 roku.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.odra-film.wroc.pl w zakładce „Dolnośląski Konkurs Filmowy”.

 

Termin składania wniosków upływa 26 marca 2010 roku o godzinie 15.00.

 

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Odry-Film przy ulicy Kasztanowej 3a/5 we Wrocławiu.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest Rafał Bubnicki, tel. 071 79 379 72 w godzinach 10.00 – 16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl.

 

26.02.2010