III edycja konkursu filmowego Zabytkomania

Trwa trzecia edycja organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej ogólnopolskiego konkursu filmowego „Zabytkomania”, którego celem, oprócz rozwijania pasji filmowej wśród młodych ludzi, jest upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz nawiązanie więzi społecznej z lokalnym dziedzictwem.

Zabytkomania

„Zabytkomania” to konkurs skierowany do pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich pokoleń.

Uczestnicy konkurować będą w trzech grupach:

  • Grupa I – składająca się z uczestników między 13 a 18 rokiem życia. Zgłoszenia można nadsyłać w kategorii: film dokumentalny lub reportaż na temat dziedzictwa kulturowego oraz film animowany promujący lokalne dziedzictwo kulturowe.
  • Grupa II – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujących się tworzeniem filmów. Zgłoszenia można nadsyłać w kategorii: film dokumentalny lub reportaż na temat dziedzictwa kulturowego, film animowany promujący lokalne dziedzictwo kulturowe lub spot reklamowy promujący dobre praktyki w projektowaniu/zarządzaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem tradycyjnego krajobrazu kulturowego i jego wartości.
  • Grupa III – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, profesjonalnie zajmujących się tworzeniem filmów. Zgłoszenia, podobnie jak w grupie II, można nadsyłać w kategorii: film dokumentalny lub reportaż na temat dziedzictwa kulturowego, film animowany promujący lokalne dziedzictwo kulturowe lub spot reklamowy promujący dobre praktyki w projektowaniu/zarządzaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem tradycyjnego krajobrazu kulturowego i jego wartości.

By wziąć udział w konkursie należy do 31 października 2017 roku zarejestrować się na portalu konkursowym zabytkomania.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przed zgłoszeniem pracy konkursowej należy ją opublikować na ogólnodostępnym portalu youtube.com lub vimeo.com i dodać tag „zabytkomania2017”.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe lub pieniężne. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w grudniu 2017 roku.

Na pytania w sprawie konkursu odpowie:
Beata Bauer
Kierownik Działu Kształcenia i Wydawnictw
Koordynator konkursu ZABYTKOMANIA
email: bbauer@nid.pl
tel.: (22) 55 15 690

Na podstawie materiałów organizatora

18.09.2017