III Konkurs na Wspieranie Produkcji Filmowej

Krakowskie Biuro Festiwalowe, będące operatorem Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie, ogłasza nabór wniosków do III Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej.

 

Na stronie www.film-commission.pl dostępny jest do pobrania Regulamin Konkursu wraz załącznikami.

 

Termin przyjmowania wniosków upływa 22 kwietnia o godz. 16:00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do siedziby Krakowskiego Biura Festiwalowego. Wnioski do Konkursu, sporządzone według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi załącznikami (także w wersji elektronicznej), należy złożyć w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego przy ul. Olszańskiej 7, 31-513 Kraków, w godzinach 9:00 – 16:00.

 

Celem Konkursu jest wspieranie Produkcji Filmowych związanych z Krakowem i Małopolską, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także do budowania jego pozytywnego wizerunku. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową jest jej związanie z Województwem Małopolskim lub Miastem Kraków poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim przez miejsce realizacji filmu.

 

Informacja prasowa

11.04.2011