Inauguracja Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego

28 września w warszawskim kinie Kultura odbyła się konferencja prasowa, której tematem było uruchomienie Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego. Sygnatariuszami podpisanego na konferencji porozumienia o Funduszu byli: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz, prezes Medienboard Berlin-Brandenburg Kirsten Niehuus oraz prezes Mitteldeutsche Medienfoerderung (MDM) Manfred Schmidt.

10 lat współpracy

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Mitteldeutsche Medienfoerderung (MDM) oraz Medienboard Berlin-Brandenburg współpracują od dziesięciu lat. W 2005 roku powstał Polsko-Niemiecki Fundusz Co-developmentowy, którego zadaniem było wspieranie rozwoju wspólnych projektów filmowych.

W celu zintensyfikowania wzajemnych kontaktów i zwiększenia liczby polsko-niemieckich koprodukcji filmowych, dyrektorzy współpracujących instytucji, Agnieszka Odorowicz, Kirsten Niehuus oraz Manfred Schmidt, zdecydowali o podwyższeniu środków finansowych oraz rozszerzeniu działalności Funduszu o wsparcie dla produkcji filmowej.

– Po 10 latach niezwykle udanej współpracy, postanowiliśmy rozszerzyć wspólną działalność. Zaprojektowaliśmy ten Fundusz tak, aby był odpowiedni dla odmiennych reguł prawnych panujących w naszych instytucjach. Postanowiliśmy, że będzie to rodzaj polsko-niemieckiego Eurimages – będzie kończył poszukiwanie środków finansowych przez producentów, którzy podjęli się realizacji wspólnego projektu – mówiła na konferencji dyrektor PISF, Agnieszka Odorowicz.

– Kiedy jako członek jury oceniałam filmy na festiwalu w Gdyni w 2013 roku, byłam pod absolutnym wrażeniem młodej polskiej sceny filmowej. Moim marzeniem jest to, aby młode pokolenia realizowały więcej wspólnych projektów. To oczywiście nie wyklucza starszej generacji. Wydaje mi się, że znajdujemy się teraz w zupełnie innym krajobrazie – mamy nowe tematy. Chcemy stworzyć bazę do wspólnych produkcji – stwierdziła Kirsten Niehuus, prezes Medienboard Berlin-Brandenburg.

– W ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła ogromna zmiana polskiej branży filmowej. W Niemczech również sporo się zmieniło. Mam nadzieję, że rozwój naszej współpracy umożliwi nie tylko zrealizowanie marzeń młodych filmowców, ale także usprawni działanie przemysłu filmowego – wyraził nadzieję Manfred Schmidt, prezes Mitteldeutsche Medienfoerderung (MDM).

Nowe możliwości

W ramach nowego Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego możliwe będzie ubieganie się zarówno o wsparcie na rozwój projektu, jak i na produkcję pełnometrażowych filmów niskobudżetowych, debiutów oraz filmów o innowacyjnym sposobie narracji. Od 2016 roku fundusz będzie dysponował budżetem w wysokości 300 000 euro.

Na rozwój projektu będzie można wnioskować do 70 000 euro, zaś koprodukcje będą mogły być dofinansowane do 150 000 euro. Wysokobudżetowe koprodukcje będą mogły równolegle ubiegać się o dofinansowanie w ramach regularnych programów operacyjnych partnerskich funduszy filmowych.

Wnioskodawcą może być producent polski wspólnie z producentem niemieckim mającym siedzibę w Niemczech Środkowych lub w regionie Berlina/Brandenburgii. Projekty powinny posiadać potencjał dystrybucji kinowej lub alternatywnej formy dystrybucji w nowych mediach w Polsce, Niemczech i na rynkach krajów trzecich. Tryb naboru wniosków, jak i formularze wniosków będą wkrótce dostępne na stronach internetowych PISF, MDM i Medienboard BB. Przewidywane są dwie sesje rocznie. Termin pierwszego naboru wniosków został zaplanowany na 8 grudnia 2015 roku.

– To jest Fundusz dedykowany głównie filmom, jak na warunki europejskie, niskobudżetowym. Każda z trzech stron zamierza zainwestować minimalnie po 100 tysięcy euro. Jednak jeżeli spodoba nam się więcej projektów lub projekt przekraczający limit budżetowy, będziemy otwarci na zmiany. Wnioskować będzie można po zapewnieniu znacznej części finansowania. Dotacja Funduszu nie wyklucza ubiegania się o środki funduszy na zasadach ogólnych. Nie ma problemu, żeby producent otrzymał dotację w normalnym trybie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a później, jako uzupełnienie, otrzymał środki z Funduszu Polsko-Niemieckiego – tłumaczyła Agnieszka Odorowicz.

Szczegółowych informacji na temat Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego udziela Robert Baliński: robert.balinski@pisf.pl.

28.09.2015