Informacja dot. zawierania umów w ramach PO Produkcja Filmowa (instrukcja)

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Polski Instytut Sztuki Filmowej wprowadza nowe zasady procedowania i zawierania umów o dofinansowanie w ramach PO Produkcja Filmowa.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje 30-dniowy tryb weryfikacji dokumentów. Instytut zobowiązuje się w takim czasie dokonać sprawdzenia dokumentacji oraz opracować kompletny wykaz uwag do całego pakietu. Z Państwa strony oczekujemy złożenia kompletu niezbędnych dokumentów, w tym umów wraz z załącznikami w jednym pakiecie, bez późniejszego uzupełniania braków. Pozwoli to uniknąć „przestojów” związanych z uzupełnianiem pakietu.

Złożenie dokumentów do umowy musi nastąpić przynajmniej dzień roboczy przed ostatecznym wygaśnięciem promesy. Niepełne pakiety będą traktowane jako niezłożone i oddawane beneficjentom. W razie pytań prosimy o kontakt z opiekunami projektów.

Do pobrania:

13.01.2020