Informacja o pierwszym naborze do PO Produkcja filmowa 2020

Informacja o pierwszym naborze do PO Produkcja filmowa 2020.

Pierwszy nabór wniosków do Programu Operacyjnego Produkcja filmowa na rok 2020 planowany jest na pierwszą połowę grudnia 2019 r. Dokładna data naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu wraz z ostatecznym kształtem Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2020 rok, po zatwierdzeniu ich przez Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


17.10.2019