Informacja w sprawie Programów Operacyjnych 2019

W odpowiedzi na liczne zapytania napływające do Instytutu, dotyczące Programów Operacyjnych na 2019 r., informujemy, że Rada PISF postanowiła w najbliższych miesiącach prowadzić w tej sprawie samodzielnie konsultacje środowiskowe.

Pierwotny projekt przyszłorocznych programów został przesłany do konsultacji środowiskowych przez Dyrektora PISF w sierpniu br. Każde stowarzyszenie miało wówczas możliwość oceny pisemnej projektu programów, a przesłane uwagi w dużej mierze zostały uwzględnione. Kolejnymi etapami konsultacji były: spotkanie z udziałem Dyrektora PISF w czasie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu br., kolejna runda uwag pisemnych, październikowe spotkanie z Dyrektorem PISF w kinie Kultura w Warszawie oraz indywidualne spotkania przedstawicieli stowarzyszeń z Dyrektorem PISF.

Zgodnie ze statutem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłaszane przez Dyrektora programy operacyjne powinny zostać zatwierdzone przez Radę PISF. Ostateczna wersja Programów Operacyjnych na 2019 r. została przedstawiona Radzie 30 listopada br. Rada decyzją z 4 grudnia br. zapowiedziała szerokie konsultacje własne przedstawionych programów, w tym organizację posiedzeń otwartych Rady.

W związku z powyższym nie jest możliwe ustalenie terminu ogłoszenia I sesji naboru do Programów Operacyjnych: Edukacja, Upowszechnianie kultury filmowej oraz Rozwój kin – co było zaplanowane na jesień tego roku. Sesja rozpocznie się z opóźnieniem, tak szybko, jak zostaną ogłoszone nowe programy operacyjne. Dołożymy wszelkich starań, by wyniki I sesji zostały opublikowane w znacznie krótszym terminie niż przewidziany ustawą.

Mamy nadzieję, że odroczenie przyjęcia Programów Operacyjnych na 2019 r. nie spowoduje opóźnienia w funkcjonowaniu pozostałych programów operacyjnych – Produkcji filmowej (sesja zaplanowana na styczeń) i Promocji polskiego filmu za granicą (nabór ciągły).

 

20.12.2018