IX Dolnośląski Konkurs Filmowy - nabór do 30 kwietnia

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, informuje, że termin składania wniosków na IX Dolnośląski Konkurs Filmowy został przedłużony do 30 kwietnia 2015 (do godz. 15.00). 

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest:
Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00–16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl.

21.04.2015