IX Festiwal Filmów Edukacyjnych Edukino – nabór filmów

Trwa nabór filmów na IX Festiwal Filmów Edukacyjnych Edukino.

Edukino jest festiwalem filmowym poświęconym filmowi edukacyjnemu – krótkim filmom łączącym wysokie walory artystyczne z walorami edukacyjnymi. Twórcy filmów edukacyjnych spotykają się tu z młodymi odbiorcami i przedstawicielami kadr pedagogicznych oraz władz oświatowych. Festiwal stanowi forum do prezentacji najlepszych nowych filmów edukacyjnych i dyskusji na temat obecnej i przyszłej kondycji filmu edukacyjnego. Celem festiwalu jest promocja filmu edukacyjnego i zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem filmu w edukacji.

Organizatorem VIII Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO jest Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych. Festiwal organizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury oraz kin studyjnych.

Zgłoszenia do 25 października

Filmy mogą być zgłaszane do konkursu przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo.

Do Konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice – dokumentalne, publicystyczne, oświatowe, naukowe, dziecięce, animowane – nie przekraczające 45 minut i zrealizowane nie wcześniej niż w roku 2016.

W przypadku seriali edukacyjnych, do selekcji konkursowej zostanie dopuszczony tylko jeden odcinek wybrany przez zgłaszającego.

Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych i materiałów do selekcji konkursowej upływa 25 października 2018 (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs Filmów Edukacyjnych ma charakter ogólnopolski, ale przyjmowane będą również zgłoszenia filmów zagranicznych.

Nagrody

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Złoty Kopernik”. Jury Konkursu przyzna Złotego Kopernika za najlepszy film w każdej z ośmiu festiwalowych kategorii.

Nagrodę Ministra Kultury w kwocie 3000 zł otrzymają twórcy 6 filmów wskazanych przez Jury.

VIII edycja Festiwalu Edukino odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018 roku w Warszawie.

Więcej informacji: edukino.pl.

Na podstawie informacji prasowej


12.07.2018