IX Kongres Zarządzania Oświatą - nabór

W Łodzi w dniach 24-26 września odbędzie się IX Kongres Zarządzania Oświatą. Jednym z punktów programu będzie edukacja filmowa jako nowoczesna forma kształcenia i wychowania.

Warunki uczestnictwa w Kongresie

Warunkiem wzięcia udziału w IX Kongresie Zarządzania Oświatą jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do 12 września drogą:

  • elektroniczną na adres: oskko@oskko.edu.pl
  • faxem: (89) 679-05-59
  • pocztą tradycyjną na adres: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty,ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn

Koszty

Koszt udziału w Kongresie jest uzależniony od wybranej opcji noclegowej i waha się od 649 złotych (opcja bez noclegu) do 1098 złotych.

Program

W trakcie Kongresu zgromadzeni rozmawiać będą m.in. o edukacji filmowej jako nowoczesnej formie kształcenia i wychowania. Prelegenci poruszą kwestie dotyczące o wartości, podmiotów, celów i form oraz dobrych praktyk edukacji filmowej w Polsce. Na Kongresie jednym z prelegentów będzie m.in. Pełnomocnik Dyrektora PISF ds. Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Anna Sienkiewicz-Rogowska. Po wykładach uczestnicy wezmą udział z warsztatach realizacji filmowej oraz zwiedzą Muzeum Kinematografii, Muzeum Animacji Se-ma-for i podążą trasą wycieczek „Śladami Ziemi Obiecanej”. Planowana jest także wizyta na planie powstającego filmu. Szczegółowy program Kongresu, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się tutaj.

Kontakt z organizatorem

tel/fax: (89) 527-95-14
fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Kongresu – 513-057-820, 509-498-266, 501-211-469;
kom: dyrektor – 513-057-830
email: oskko@oskko.edu.pl

 

Więcej informacji: www.eid.edu.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej

16.07.2014