Izabela Kiszka-Hoflik p.o. Dyrektora PISF

W związku z odwołaniem 9 października br. Magdaleny Sroki z funkcji Dyrektora PISF (oświadczenie MKiDN zamieszczone na stronie www.mkidn.gov.pl) w dniu 16 października br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński powierzył Izabeli Kiszce-Hoflik pełnienie obowiązków Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do czasu powołania nowego dyrektora PISF wyłonionego w trybie art. 14 ustawy o kinematografii z 30 czerwca 2005 roku.

******

Izabela Kiszka-Hoflik pracuje w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej od 2005 roku. Do 2010 roku zajmowała się współpracą i promocją zagraniczną polskiej kinematografii w Dziale Współpracy Międzynarodowej. W latach 2010-2015 kierowała Działem Współpracy Międzynarodowej. Od 2016 roku zajmuje stanowisko Pełnomocnika Dyrektora PISF, kierującego Działem Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych. Izabela Kiszka-Hoflik jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej.

Izabela Kiszka-Hoflik. Fot. Marcin Kułakowski, PISF

17.10.2017