Jacek Bromski prezesem SFP

Walny Zjazd Stowarzyszenia Filmowców Polskich, który odbył się 23 kwietnia 2016 roku w Warszawie, wybrał nowe władze. Prezesem został ponownie wybrany Jacek Bromski.

Prezes SFP

Prezesem SFP został wybrany ponownie Jacek Bromski – scenarzysta, reżyser, producent filmowy, działacz kultury – który zaczyna szóstą, a piątą pełną kadencję na tym stanowisku. W 1996 roku zastąpił na stanowisku prezesa ówczesnego szefa Stowarzyszenia Jerzego Domaradzkiego, który wyjechał za granicę. Od tego czasu był pięciokrotnie wybierany przez Zjazd Walny na Prezesa Zarządu Głównego SFP.

„Stowarzyszenie Filmowców Polskich powstało pół wieku temu żeby mieć wpływ na kształt polskiego kina oraz móc dbać o interesy jego twórców. Tej głównej idei jesteśmy wierni do dzisiaj. Reprezentujemy wiele środowisk i w wielu sprawach potrafimy się różnić, ale naszą wspólną partią jest kinematografia i jej jesteśmy wierni” – powiedział Jacek Bromski.

Do Zarządu Głównego zostali wybrani:

 • Allan Starski
  Janusz Kijowski
  Karolina Bielawska
  Filip Bajon
  Juliusz Machulski
  Michał Żarnecki
  Michał Kwieciński
  Witold Giersz
  Dariusz Gajewski

Na ich zastępców zostali wybrani: Ewa Borguńska, Andrzej Bukowiecki, Jerzy Kucia, Michał Bukojemski, Dorota Lamparska, Tadeusz Rusinek i Lidia Duda.

Walny Zjazd zwoływany jest co 4 lata. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo. W skład Zarządu wchodzą ponadto reprezentanci Sekcji i Kół – ich władze muszą zostać wybrane w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.

Na podstawie informacji prasowej SFP

25.04.2016