Jacek Bromski w zarządzie Writers and Directors Worldwide

Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski został wybrany do Zarządu Światowego Kongresu Writers and Directors Worldwide, działającego w ramach CISAC, międzynarodowej konfederacji organizacji zbiorowego zarządzania z całego świata.

Działania prowadzone przez Writers and Directors Worldwide

Writers and Directors Worldwide działa w ramach CISAC – Międzynarodowej Konfederacji Związków Autorów i Kompozytorów (International Confederation of Societies of Authors and Composers), reprezentującej twórców utworów audiowizualnych, literackich i dramaturgicznych. Prowadzi ona szeroko zakrojone kampanie na rzecz twórców, zmian prawnych niezbędnych dla skutecznego pobierania należnych im wynagrodzeń, stworzenia podstaw prawnych zapewniających twórcom z Ameryki Południowej, Azji czy Afryki podobne prawa jakie przysługują autorom z rozwiniętych krajów Europy.

Priorytetową kampanią realizowaną obecnie przez Writers and Directors Worldwide jest walka o prawa do niezbywalnego wynagrodzenia dla twórców utworów audiowizualnych, należnego za każdy rodzaj eksploatacji ich utworów.

Światowy Kongres Writers and Directors Worldwide wybrał swoje władze 15 listopada 2017.

Więcej informacji o organizacji można znaleźć na stronie: www.writersanddirectorsworldwide.org.

Informacja prasowa 

16.11.2017