Jaśmina Wójcik laureatką 5. Nagrody PISF i MSN

Jaśmina Wójcik została laureatką 5. edycji Nagrody Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Szkoły Wajdy.

„Symfonia Fabryki Urusu” z nagrodą Filmową PISF i MSN

Laureatką 5. edycji Nagrody Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, oraz Szkoły Wajdy została Jaśmina Wójcik za projekt „Symfonia Fabryki Ursus”. Nagrodę przyznało jury w składzie Beata Chmiel, Kuba Mikurda, Natalia Sielewicz i Maciej Sobieszczański.

Dokument kreacyjny o fabryce Ursus

„Symfonia Fabryki Ursus” będzie filmowym podsumowaniem pięcioletniej pracy artystyczno-badawczej Jaśminy Wójcik ze społecznością byłych pracowników fabryki Ursus. Artystka odbyła szereg spotkań i wywiadów z „ursusiakami”, organizowała warsztaty i prowadziła działania performatywne na terenach pofabrycznych.

Projekt „Symfonii” zapowiada oryginalny dokument kreacyjny, który oprócz jakości artystycznej będzie miał również szczególną wartość społeczną – dostarczy zbiorowej narracji lokalnej wspólnocie, „osieroconej” narracyjnie i symbolicznie po zamknięciu fabryki.

Artystka zamierza korzystać nie tylko z wywiadów mówionych, ale i pamięci ciała – zaproszeni do udziału w filmie byli pracownicy fabryki odtwarzać będą gesty, czynności i dźwięki związane z ich codzienną pracą. Dzięki temu – pisze artystka – „powstanie sugestywny obraz, o wyrazistym przekazie emocjonalnym, będący jednocześnie impulsem do refleksji o współczesnych przemianach świata pracy”.

Wyróżnienie dla Karola Radziszewskiego

Jury wyróżniło projekt „Pink Blood” Karola Radziszewskiego, zwracając uwagę na jego filmowy profesjonalizm i surową, punkową energię. Ze względu na skalę projektu jury sugeruje rozwijanie tego w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Jaśmina Wójcik

Jaśmina Wójcik jest artystką zajmującą się video, rysunkiem, akcjami społecznymi, projektami site specific, instalacjami interaktywnymi. Mieszka i pracuje w Warszawie. Jest asystentką w Pracowni Multimediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2011 roku obroniła doktorat. W 2015 roku została laureatką Grand Prix Nagrody Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawy za projekt w przestrzeni dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus: „Zakłady. Ursus 2014”. Jest również laureatką I nagrody w Konkursie Samsung Art Master w 2007 roku (za video „Improwizacja”).

„Jaśmina Wójcik pracuje z pamięcią i bezpośrednim doświadczaniem procesu wymazywania ze społecznej świadomości tego, co wspólnotowe. Odbudowuje poczucie jednostkowej wartości fundowane w dawnym ustroju politycznym. Artystka jest także przy tym świadoma odpowiedzialności za to, co ofiarowuje (dosłownie) innym. Także – a przede wszystkim – próbuje dosięgnąć tej granicy „społecznej użyteczności sztuki”, która me nie ozdabiać lecz, na odwrót – odgrzebywać zapomniane, nierzadko tworząc ranę, aby poprzez troskę i współodczuwanie upamiętnić, oddać cześć i szacunek bohaterom i bohaterkom dawnego miejsca” – Lidia Krawczyk.

Nagroda Filmowa PISF i MSN

Powołana przez PISF i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy Nagroda Filmowa powstała w odpowiedzi na aktualne tendencje w kinie światowym, polegające na tworzeniu przez artystów z pola sztuk wizualnych filmów skierowanych do kinowego widza. Ma na celu promocję kina eksperymentalnego i artystycznego. Wspiera innowacyjność formy łączoną z radykalną artystyczną wyobraźnią i inteligencją.

Laureaci nagrody

Jaśmina Wójcik jest piątą laureatką Nagrody Filmowej PISF i MSN. Jej pierwszym laureatem został w 2011 roku Zbigniew Libera. W 2012 roku nagrodzona została Anna Molska, w 2013 Agnieszka Polska a w 2014 roku Katarzyna Kozyra.

Strona Muzeum Sztuki Nowoczesnej: artmuseum.pl.

Strona Jaśminy Wójcik: www.jasminawojcik.pl.

Na podstawie informacji prasowej

08.12.2015