Jesienna rekrutacja w Ama Film School

Krakowska uczelnia otwiera w tym roku nowe kierunki: filmowy – roczny – w trybie dziennym, reżyserii filmowej trwający dwa lata, roczny podyplomowy kierunek reżyserii. Ponadto AMA oferuje znane już wcześniej kierunki: operatorski, postprodukcja obrazu (montaż/VFX), scenariopisarstwo, produkcja filmowa, podyplomowy operatorski, oraz aktorstwo filmowe.

Dzień Otwarty w AMA FILM SCHOOL

Dnia 12 września organizowany jest Dzień Otwarty w AMA. Będzie to okazja do zapoznania się z tym, jak funkcjonuje szkoła. Dla uczestników przygotowane zostaną bezpłatne warsztaty, pokazy filmowe, testy sprzętu oraz dyskusje z ludźmi filmu.

Kierunek filmowy

Kształcenie na kierunku filmowym ma charakter praktyczny i warsztatowy dodatkowo podbudowany wykładami z teorii sztuki filmowej. Program obejmuje 480 godzin nauki w ciągu roku oraz 320 godzin zajęć fakultatywnych. Słuchacze kierunku filmowego będą pracować z kamerą od pierwszego dnia zajęć.

Reżyseria filmowa

Nowy, 2-letni, 4-semestralny kierunek poświęcony nauce kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii. W pierwszym roku nauczanie nastawione jest na poznanie podstawowych wymogów filmu, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodu reżysera. Nacisk położony jest szczególnie na praktyczne podejście do filmu i naukę rzemiosła. W drugim roku, nabyte umiejętności będą rozszerzane, specjalizowane i pogłębione.

Podyplomowy kierunek reżyserii

Zaawansowany, roczny kurs opiera się na indywidualnej pracy nad realizacją filmu w profesjonalnych warunkach, mistrzowskich konsultacjach z uznanymi reżyserami oraz na obowiązkowej, indywidualnej praktyce w filmowych firmach produkcyjnych, stacjach telewizyjnych.

Produkcja filmowa

Roczny, 2-semestralny kurs w nowoczesny sposób przygotowujący studentów do pracy producenta filmowego. Podczas zajęć wykładowcy przedstawią profesjonalne techniki kreowania produktu audiowizualnego – od momentu jego powstania, aż do skutecznej sprzedaży. Kierunek ten przygotowuje do pracy producenta filmowego w sposób kreacyjny, dając również podstawy umiejętności organizacji produkcji filmowej.

Operatorski

2-letni, 4-semestralny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym przygotowuje do dalszej kontynuacji studiów w zakresie sztuki operatorskiej lub samodzielnej pracy jako operator filmowy.

Aktorstwo filmowe

Roczny, 2-semestralny kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem. Absolwenci kursu są w pełni przygotowani do pracy w filmie i telewizji. Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych aktorów.

Podyplomowy kierunek operatorski

Semestralny kurs sztuki operatorskiej, przygotowujący na poziomie zaawansowanym do dalszej kontynuacji studiów filmowych lub też samodzielnej pracy operatorskiej. Kurs przeznaczony jest dla absolwentów AMA oraz innych szkół: filmowych, artystycznych, plastycznych i fotograficznych. Wymagany średni stopień zaawansowania operatorskiego.

Scenopisarstwo

Roczny, 2-semestralny kurs, przygotowujący studentów do pracy przy filmie fabularnym, serialu oraz formacie dokumentalnym. Kurs kończy się przygotowaniem autorskiego scenariusza wybranej przez słuchacza formy filmowej. Zaletą kierunku jest możliwość praktycznej realizacji tekstów i obrócenia ich w formę filmową na innych kierunkach w AMA.

Zapisy trwają do 30 września 2015.

Więcej informacji:
sekretariat@akademiamultiart.pl,
www.akademiamultiart.pl.

Na podstawie informacji prasowej 

03.09.2015